График за обучение на учениците от 8 до 12 клас

а) от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8 и 10 клас; б) от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9 и 12 клас.

Continue Reading График за обучение на учениците от 8 до 12 клас

Преустановяват се присъствените учебни занятия считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

Уважаеми ученици, на основание Заповед № РД-01-173 от 18.03.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България се преустановяват присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики,…

Continue Reading Преустановяват се присъствените учебни занятия считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.