You are currently viewing Вестник „Земя и слово“
Вестник на ПГСС "Земя и слово"

Вестник „Земя и слово“

Имаме си вестник! Той е дело на ентусиазма и младежкия устрем на ученическия клуб по журналистика в ПГСС „Царица Йоанна“ с ръководител г-жа Ралица Иванова. Пилотният брой на „Земя и слово“ излезе, за да ни представи постижения на наши отличили се ученици, да разкаже за вълнуващия училищен живот, да зададе някой и друг интересен въпрос както на нашия директор, така и на част от преподавателите. Голямото желание и трепет при създаването на вестника дават заявка това да е само началото. Благодарим на нашите смели, всеотдайни и любопитни млади журналисти – Запрян Гаджев от 8 а, Асен Ковачев от 8 а, Ангел Иванов от 8 а, Тони Георгиев от 8 а, Богомил Йорданов от 11 а, Васил Главинов от 10 б и Запрян Янков от 10 б.