1898 година

НИСШЕ ЗИМНО ЗЕМЕДЕЛСКО УЧИЛИЩЕ

1921 година

Държавен девически земеделско-домакински учителски институт

1924 година

Към института се открива ДЕВИЧЕСКО ПРАКТИЧЕСКО ЗЕМЕДЕЛСКО - ДОМАКИНСКО УЧИЛИЩЕ, което служи за базово на института.

1949 година

Държавна мъжка земеделска гимназия

1959 година

Открива се СЕЛСКОСТОПАНСКИ ТЕХНИКУМ, с хидромелиоративен профил, зоотехника, растителна защита, зеленчукопроизводство, овощарство, цветарство.

1973 година

75 - годишен юбилей и удостояване на техникума с орден "Кирил и Методий" - І-ва степен.

1977 година

С въвеждането на повсеместната механизация в селското стопанство, техникумът се трансформира в ТЕХНИКУМ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО.

1993 година

Създава се първият в страната училищен клуб по конен спорт „Терес“

1994 година

Към училището преминава материалната база и част от екипа на Станцията на младите агробиолози

1995 година

Начало на сътрудничеството със Земеделското училище Сен Шели ДАпше -Република Франция

1998 година

ТЕХНИКУМ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО

1999 година

Реализиране на пилотен проект по програма ФАР за обучение по професия „Фермер“

 /модулен принцип/

2003 година

Учредява се Училищно настоятелство“Св. Георги“

2004 година

Професионална гимназия по селско стопанство“Царица Йоанна“

2018 година

120 години ПГСС „Царица Йоанна“