Традиционно в началото на месец февруари Професионална гимназия по селско стопанство организират дни на отворените врати. Ние ще Ви посрещнем и разведем из училищната сграда, ще Ви покажем класните стаи, компютърните кабинети, винарската изба, машините, полигона, конната база, ще получите информация за учебните програми на обучение в първи и втори гимназиален етап; ще се предостави информация за организацията на учебния процес и преподавателския екип;

Дни на отворените врати - 2020г.

От 10 февруари до 13 февруари нашето училище отваря врати за всички, които искат да видят от близо как учим и се забавляваме.
Заповядайте да:

  • разгледате уникалната материална база на училището
  • се запознаете с условията за прием на деца след 7 клас
  • получите информация за различните извънкласни дейности