You are currently viewing График за ротация на 50% от паралелките в ПГСС „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда

График за ротация на 50% от паралелките в ПГСС „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда

Уважаеми ученици и родители, уведомяваме Ви, че предвид достигната заболеваемост между 250 и 500 души на 100 000 население в общинa Пазарджик и в изпълнение на т.4 от Заповед № РД 09-4201/05.11.2021г. на министъра на образованието и науката за периода от 23.11.2021г. до 30.11.2021г. в ПГСС „Царица Йоанна“ се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата за информационните и комуникационните технологии за 50% от паралелките както следва:

  • За периода от 22.11 до 26.11.2021г. присъствено ще се обучават паралелките IXa, IXб,  IXв и XIа, XIб и XIв клас
  • За периода от 29.11 до 30.11.2021г. присъствено ще се обучават паралелките VIIIа, VIIIб, VIIIв, Xa, Xб, Xв, XIIб и XIIв клас.