You are currently viewing Преустановяване на учебните занятия от 18.01.2023г до 24.01.2023г. включително

Преустановяване на учебните занятия от 18.01.2023г до 24.01.2023г. включително

На основание Заповед на Министъра на образованието и науката с №РД09-60/17.01.2023г. във връзка със Заповед № РД-01-93/16.01.2023г. на директора на Регионалната здравна инспекция – Пазарджик, дните от 18.01.2023г. до 24.01.2023г. включително се определят за неучебни за учениците на територията на област Пазарджик за преодоляване на неблагоприятните последици от големия брой отсъстващи ученици и учители поради заболяване.