You are currently viewing Преминаване към обучение от разстояние в електронна среда

Преминаване към обучение от разстояние в електронна среда

Във връзка със Заповед № РД 09-3596 от 20.10.2021 г. на Министъра на
образованието и науката, издадена в изпълнение на т.1 и т.7-10 от Заповед №
РД- 01-856/19.10.2021 г., допълнена със заповед № РД-01-861 от 21.10.2021г. на
Министъра на здравеопазването, и съобразно предоставената актуална
информация от РЗИ – Пазарджик за 14-дневната заболеваемост в общините на
територията на Пазарджишка област, считано от утре, 05.11.2021 г. (петък),
учебният процес в ПГСС „Царица Йоанна“ за всички ученици ще се осъществява от
разстояние в електронна среда.

Дневно разписание на часовете за всички класове:

Разписание на часовете