Стипендии 

График за обучение на българските граждани за защита на отечеството

Образователни и административни услуги

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и свидетелства за професионална квалификация

 

Заповеди за учебна 2023/2024 година – МОН

Училищна документация:

Насоки към образователната система за използване на изкуствен интелект

Безопасен интернет за всички