История

Началото на ПГСС „Царица Йоанна” е поставено през 1893 год., когато по решение на Окръжната постоянна комисия на тогавашния Пазарджишки окръг са закупени нивите на един турчин-изселник, намиращи се между гарата и града. Целта е да се създаде образцово земеделско стопанство, което да съдейства за развитието на земеделието в окръга. Първите му управители са чехи. За кратко време те успяват да създадат образцово земеделско стопанство, в което са застъпени всички земеделски отрасли: растениевъдство, лозарство,  овощарство, краварство. Изграден е модерен птичарник с езера за патици, гъски, лебеди и други, както и пчелин.

През 1896 год. Окръжната постоянна комисия излиза с предложение вместо стопанството да наема временни работници да устроят курсове за млади земеделски стопани, които на практика да се запознаят с модерното земеделие. Така през 1898 год. се открива първото по рода си в страната Нисше зимно земеделско училище с едногодишен /няколкомесечен/ курс на обучение. Първият директор на това училище е чех – агрономът Вайцетел. По негово време е създадена овощната градина от северната страна на обора.

През 1908 год. училището се трансформира в Нисше земеделско-практическо мъжко училище за възрастни и младежи с двегодишен курс на обучение. Завършилите имали право да правят частни разсадници, птичарници.

През 1920 год. училището е закрито и на негово място през есента на същата година се открива Висш девически земеделско-домакински курс. Първият випуск е една година. 

През следващата 1921/1922 учебна година курсът става две години и се преименува на Държавен девически земеделско-домакински учителски институт за подготовка на учителки по селско стопанство и домакинство.

През учебната 1923/1924 год. към Института се открива Девическо практическо земеделско домакинско училище, в което се приемат девойки, завършили ІІІ прогимназиален курс, деца на селски стопани. Освен това училището служи и като базово на института.

От 01.12.1939год. до 30.07.1940год. учител – агроном при Института е била Йорданка Караславова – съпруга на Г. Караславов, който пише тук романа „Снаха”.

През есента на 1946год. практически училището е трансформирано в Земеделска девическа гимназия с четиригодишен курс на обучение.

През 1948 год. се закриват всички земеделско-домакински училища в България и институтът става излишен.

През 1949 год. се открива Държавна мъжка земеделска гимназия с четиригодишен курс на обучение в дисциплината „Градинарство-овощарство“.

През 1950-1951 год. се открива Школа за председатели на ТКЗС. В нея са приети 98 курсисти, които се подготвят за председатели на ТКЗС.

1951 год. гимназията се трансформира в Селскостопански техникум.

1953 год. Техникумът по селско стопанство се закрива и на негово място се открива Практическо бригадирско селскостопанско училище с едногодишен курс на обучение. За курсисти се приемат селскостопански работници на възраст до 45 години, които се готвят за бригадири в ТКЗС. През есента на 1955 год. то е закрито и на негово място е преместена Централната школа за ръководни кадри в ТКЗС с тригодишен курс на обучение.

През есента на 1959 год. се открива Селскостопански техникум за младежи и девойки не по-възрастни от 16 години с четиригодишен курс на обучение със специалност „Поливно земеделие“.

През 1965 год. Техникума завършва и Георги Мърков – световен и олимпииски шампион по класическа борба – свободен стил.

През 1973 год. за дългогодишна дейност техникумът е награден с орден „Кирил и Методий”- І степен.

През 1977 год. техникумът се трансформира в Техникум по механизация на селското стопанство.

През 1980/1981 год. училището става базово на ВСИ „ В. Коларов” гр. Пловдив.

1993/1994 год. Станцията на младите агробиолози е трансформирана в учебно-производствена база на ТМСС. Създаден е клуб по конен спорт „Терес”.

1996/1997 год. се поставя началото на сътрудничеството със Земеделското училище в гр. Сен-Шели Д`Апше, Франция.

1997/1998 год. ТМСС се преименува в Техникум по селско стопанство.

Юни 2002 год. –  ТСС „Царица Йоанна”.

От 2003 год. е ПГСС „Царица Йоанна”.