You are currently viewing Обучение от разстояние в електронна среда за период от 07.02 до 18.02.2022г.

Обучение от разстояние в електронна среда за период от 07.02 до 18.02.2022г.

Съгласно Заповед № РД-01-105/01.02.2022г. на РЗИ-Пазарджик се въвежда следния режим на обучение за учениците от VIII do XII клас с въведена ежеседмична ротация за периода от 07.02 до 18.02 както следва:

  1. Присъствено ще се обучават учениците от X и XII клас за периода от 07.02 до 11.02.2022г.
  2. Присъствено ще се обучават учениците от VIII, IX и XI клас за периода от 14.02 до 18.02.2022г.
  3. Преустановява се присъствения процес за учениците от VIII, IX и XI клас за периода от 07.02 до 11.02.2022г.
  4. Преустановява се присъствения процес за учениците от X и XII клас за периода от 14.02 до 18.02.2022г.