Прием след 7 клас за учебната 2023/ 2024 година в Професионална гимназия по селско стопанство "Царица Йоанна" - гр. Пазарджик

Срокове за подаване на документи и записване на приетите ученици след VІІ клас:

Подаване на документи за участие в приема на ученици:

05.07.2023г. 07.07.2023г.

Записване на ученици:

І етап:  13.07 17.07.2023г.

ІІ етап: 20.07 24.07.2023г.

ІІІ етап: 01.08 02.08.2023г.

Дневна форма на обучение

Прием след 7 клас

Професия: Техник на селскостопанска техника
Специалност: Механизация на селското стопанство

СпециалностМеханизация на селскостопанското стопанство
Форма на обучениедневна
Срок на обучение5 години
Брой паралелки1
Приемни изпитТест 1: Български език и литература;
Тест 2: Математика;
Балообразуващи предмети1. Физика
2. Математика

Професия: Техник в лозаровинарството
Специалност: Лозаровинарство

СпециалностЛозаровинрство
Форма на обучениедневна
Срок на обучение5 години
Брой паралелки0.5
Приемни изпитТест 1: Български език и литература;
Тест 2: Математика;
Балообразуващи предмети1. Биология и здравно образование;
2. Химия и опазване на околната среда;

НОВО!!! Професия: Животновъд
Специалност: Говедовъдство

СпециалностГоведовъдство
Форма на обучениедневна
Срок на обучение5 години
Брой паралелки1
Приемни изпитТест 1: Български език и литература;
Тест 2: Математика;
Балообразуващи предмети1. Физика
2. Математика

Професия: Фризьор
Специалност: Организация и технология на фризьорските услуги

СпециалностОрганизация и технология на фризьорските услуги
Форма на обучениедневна
Срок на обучение5 години
Брой паралелки0.5
Приемни изпитТест 1: Български език и литература;
Тест 2: Математика;
Балообразуващи предмети1. Биология и здравно образование;
2. Химия и опазване на околната среда;

 

Професия: Икономист

Специалност: Земеделско стопанство

СпециалностЗемеделско стопанство
Форма на обучениезадочна
Срок на обучение5 години
Брой паралелки0.5
Приемни изпит
Балообразуващи предмети1. География и икономика
2. Математика
3. Български език и литература

За повече информация прочетете тук.

Приемът на ученици в самостоятелна форма на обучение е по специалностите, които са в дневна форма на обучение.