Прием след 7 клас за учебната 2024/ 2025 година в Професионална гимназия по селско стопанство "Царица Йоанна" - гр. Пазарджик

Срокове за подаване на документи и записване на приетите ученици след VІІ клас:

Подаване на документи за участие в приема на ученици:

08.07.2024г. 10.07.2024г.

Записване на ученици:

І етап:  15.07 17.07.2024г.

ІІ етап: 22.07 24.07.2024г.

ІІІ етап: 31.07 01.08.2024г.

IV етап 08.08—09.08.2024г.

Професия: Техник на селскостопанска техника
Специалност: Механизация на селското стопанство

СпециалностМеханизация на селскостопанското стопанство
Форма на обучениедневна
Срок на обучение5 години
Брой паралелки1
Приемни изпитТест 1: Български език и литература;
Тест 2: Математика;
Балообразуващи предмети1. Физика
2. Математика

Трифон Зарезан в ПГСС Пазарджик

Професия: Техник в лозаровинарството
Специалност: Лозаровинарство

СпециалностЛозаровинрство
Форма на обучениедневна
Срок на обучение5 години
Брой паралелки0.5
Приемни изпитТест 1: Български език и литература;
Тест 2: Математика;
Балообразуващи предмети1. Биология и здравно образование;
2. Химия и опазване на околната среда;

Професия: Фризьор
Специалност: Организация и технология на фризьорските услуги

СпециалностОрганизация и технология на фризьорските услуги
Форма на обучениедневна
Срок на обучение5 години
Брой паралелки0.5
Приемни изпитТест 1: Български език и литература;
Тест 2: Математика;
Балообразуващи предмети1. Биология и здравно образование;
2. Химия и опазване на околната среда;

 

Професия: Икономист

Специалност: Земеделско стопанство

СпециалностЗемеделско стопанство
Форма на обучениезадочна
Срок на обучение5 години
Брой паралелки1
Приемни изпит
Балообразуващи предмети1. География и икономика
2. Математика
3. Български език и литература

За повече информация прочетете тук.

Приемът на ученици в самостоятелна форма на обучение е по специалностите, които са в дневна форма на обучение.