Национално външно оценяване – X клас

Уважаеми ученици и родители, изпитите от Националното външно оценяване – X клас ще се проведат както следва: Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 11:00 часа /учениците…

Continue ReadingНационално външно оценяване – X клас

Абитуриентите плащат сами здравните си вноски

Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения! От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет трябва сами да внасяте здравните си осигуровки.

Continue ReadingАбитуриентите плащат сами здравните си вноски

Във връзка с изпълнение дейностите по проект:+№+ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“ ученици, учители и непедагогичски персонал от ПГСС"Царица Йоанна" се включиха в инициативите за изграждане на еко кът за почивка…

Continue Reading

Kлуб“Бъдещето ни е в нашите ръце“

Първата сесия на новоучредения клуб"Бъдещето ни е в нашите ръце" се проведе на 13.05.2024 г. Клубът е сформиран по проект :+№+ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“ и цели да повиши екологичната…

Continue ReadingKлуб“Бъдещето ни е в нашите ръце“