You are currently viewing График за обучение на учениците от 8 до 12 клас

График за обучение на учениците от 8 до 12 клас

Съгласно заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването

От 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г. учениците ще се обучават присъствено от осми до дванадесети клас при
спазването на следния график:

а) от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8 и 10
клас;
б) от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9 и 12
клас.

Учебните занятия за всички ученици, независимо от това дали се обучават от разстояние в електронна среда или присъствено
продължават да бъдат както до сега – с начален час 08:15. Всеки учебен час е с продължителност 40 минути съгласно седмичното разписание на гимназията.

Занятията ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки в условията на COVID-19.