You are currently viewing График за ротация на 50% от паралелките в ПГСС „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда

График за ротация на 50% от паралелките в ПГСС „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда

Уважаеми ученици, учители и родители,
В изпълнение на Заповед № РД-09-3596/20.10.2021 г. на министъра на
здравеопазването и достигната заболеваемост от COVID-19 между 500 и 750 души на 100
000 население в община Пазарджик към 27.10.2021 г., Ви предоставям график за ротация
на 50% от паралелките в ПГСС „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик за преминаване към обучение
от разстояние в електронна среда, както следва:
– паралелките 9а, 9б, 9в, 9г, 11а, 11б за период от 29.10.2021 г. до 04.11.2021 г.
– паралелките 8а, 8б, 10а, 10б, 12а, 12б, 12в за период от 05.11.2021 г. до 11.11.2021 г.