You are currently viewing От 31 май всички ученици ще се обучават присъствено в училище

От 31 май всички ученици ще се обучават присъствено в училище

От 31 май се възстановяват присъствените занимания в гимназията за всички ученици от 8 до 11 клас. Това става съгласно заповед № РД-01-355/18.05.2021 г., на министъра на здравеопазването.