Уважаеми ученици Съгласно заповед № РД-01-52/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването и заповед № РД09-290/ 29.01.2021г. на Министъра на образованието

От 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. учениците ще се обучават присъствено от осми до дванадесети клас при
спазването на следния график:

а) от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8 и 12
клас;
б) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 10 и 11
клас;
в) от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9 и 12
клас.

Учебните занятия за всички ученици, независимо от това дали се обучават от разстояние в електронна среда или присъствено
ще са с начален час 08:15. Всеки учебен час е с продължителност 40 минути съгласно седмичното разписание на гимназията.

График начасовете можете да разгледате тук: ГРАФИК

Програмата Teams можете да свалите от тук.