Незаети места за учебна 2023/2024 година:

8а клас – специалност „Механизация на селското стопанство“ – дневна форма на обучение – 4

8б клас – специалност „Лозаровинарство“ – дневна форма на обучение – 3

8б клас – специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“ – дневна форма на обучение – 0

8в клас – специалност „Земеделско стопанство“ – задочна форма на обучение – 7