You are currently viewing Празник на гимназията – ден 2

Празник на гимназията – ден 2

Вторият ден от седмицата, посветена на годишнината на гимназията, предизвика учениците да премерят сили в решаването на тематични пъзели. Представители на класовете, групирани в отбори, редиха парчета с лика на патрона на ПГСС, а след това и вярно подредиха частите на училищното си лого. Решаваща азбучна игра в духа на празника определи победителите, а награди в крайна сметка имаше за всички дейно участвали.

ПГСС „Царица Йоанна“ ще отбележи 124 години от създаването си със серия празнични събития в продължение на седмица.