You are currently viewing Парад на професиите в ПГСС „Царица Йоанна“

Парад на професиите в ПГСС „Царица Йоанна“

Професиите, изучавани в ПГСС „Царица Йоанна“, бяха представени днес в училището на фона на красив листопад. Ученици, учители и гости имаха възможността да разгледат кътовете, подредени от колегите по професионално обучение. Гимназисти от различни специалности разказаха за своите професии – техник на селскостопанска техника, техник в лозаро-винарството, фризьор. Учениците направиха демонстрации под ръководството на учителите си. Вино и обич, хляб и добротворство, фантазия и свежест – провокираха и радваха и днес.

Проявата бе част от инициативите за празника на гимназията, който се отбелязва на 13 ноември.