You are currently viewing Изнесен урок по АЕП и Основи на земеделието

Изнесен урок по АЕП и Основи на земеделието

В изпълнение дейностите по проект „ Още една стъпка по пътя към успеха“, Програма Еразъм+ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865, на 07.10 бе проведен поредният изнесен урок по АЕП и Основи на земеделието с ученици от 12 клас. Урокът се състоя в новооткритата „Градина на света“, в близост до парк „Острова“. Под ръководството на г-жа Генова и г-жа Георгиева, дванадесетакласниците дискутираха на тема “ Градински растения и тяхното използване в ландшафта“ Освен, че се запознаха нагледно с растения от различни части на света, учениците си припомниха особености на отглеждането им, както и изисквания към почвите на които се отглеждат. Назовавана основни манипулации и термини и на англ.език. Урокът е част от проект“Още една стъпка по пътя към успеха“, чиято цел е да обучаваме учениците по интересен начин, чрез ресурса на градската среда.