You are currently viewing График за обучение на учениците от 8 до 12 клас в периода 10.05 – 28.05.2021г.

График за обучение на учениците от 8 до 12 клас в периода 10.05 – 28.05.2021г.

Съгласно заповед № РД-09-1028/29.04.2021 г. на Министъра на образованието и науката от 10.05.2021 г. до 28.05.2021 г. учениците ще се обучават присъствено от осми до дванадесети клас при
спазването на следния график:

а) от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9, 11 и 12 клас;
б) от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8, 10, 11 и 12
клас.

Учебните занятия за всички ученици, независимо от това дали се обучават от разстояние в електронна среда или присъствено
продължават да бъдат както до сега – с начален час 08:15. Всеки учебен час е с продължителност 40 минути съгласно седмичното разписание на гимназията.

Занятията ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки в условията на COVID-19.