ОРЕС

Уважаеми родители и ученици, на основание Заповед №РД-01-79/29.01.2024г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с преустановяване на присъствените учебни занятия в училищата на територията на област Пазарджик, Заповед №РД09-223/30.01.2024г.…

Continue ReadingОРЕС

мобилности по Програма Еразъм+.

В периода 07-13 януари в гр. Аликанте, Испания се проведоха поредните две мобилности по проект №+ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“, Програма Еразъм+. В обучителният курс "Успешно управление на проекти и…

Continue Readingмобилности по Програма Еразъм+.

Емпатия и диалог

Десислава Дойкова, Мария Райчева и Любомира Петрова – учители в ПГСС „Царица Йоанна“, реализираха среща с гимназисти във връзка с ПРОЕКТ: + № + 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“ („ЕРАЗЪМ+“). Темата,…

Continue ReadingЕмпатия и диалог

Сбирка на ученици и учители, посветена на разрешаването на конфликти

На 30.01.2024 година в училището ни се състоя поредната сбирка на ученици и учители, посветена на разрешаването на конфликти. Десислава Дойкова, Мария Райчева и Любомира Петрова реализираха срещата с гимназистите…

Continue ReadingСбирка на ученици и учители, посветена на разрешаването на конфликти