You are currently viewing мобилности по Програма Еразъм+.

мобилности по Програма Еразъм+.

В периода 07-13 януари в гр. Аликанте, Испания се проведоха поредните две мобилности по проект №+ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“, Програма Еразъм+. В обучителният курс „Успешно управление на проекти и акредитация“ се включиха инж. Георги Гатев -директор на ПГСС „Царица Йоанна и координатор на проекта и Иванка Георгиева- учител. Курсът събра участници от Норвегия, България и Германия. Освен получените теоретични знания, чрез визити в няколко училища бяха представени доказано добри практики.