You are currently viewing ОРЕС

ОРЕС

Уважаеми родители и ученици, на основание Заповед №РД-01-79/29.01.2024г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с преустановяване на присъствените учебни занятия в училищата на територията на област Пазарджик, Заповед №РД09-223/30.01.2024г. на Министъра на образованието и науката ви уведомявам, че за периода от 31.01.2024г. до 02.02.2024г. (включително) обучението на учениците в ПГСС „Царица Йоанна“ – Пазарджик ше се осъществява в електронна среда от разстояние през електронната платформа Teams за всички ученици.

Седмичното разписание на учебните часове остава непроменено.