You are currently viewing Сбирка на ученици и учители, посветена на разрешаването на конфликти

Сбирка на ученици и учители, посветена на разрешаването на конфликти

На 30.01.2024 година в училището ни се състоя поредната сбирка на ученици и учители, посветена на разрешаването на конфликти. Десислава Дойкова, Мария Райчева и Любомира Петрова реализираха срещата с гимназистите във връзка с ПРОЕКТ:+№+ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“ („ЕРАЗЪМ+“). Проявата уважиха д-р Ирина Кръстева – заместник-директор в гимназията, както и г-н Здравко Узунов – учител по история и цивилизации.

Темата, която ангажира днес присъстващите, бе посветена на асертивното поведение. Учениците анализираха информацията от презентацията, създадена специално за тях. Обединиха се около тезата, че асертивността е много важна за човешките взаимоотношения. Направи им впечатление и мотото, свързано с този тип поведение: „Аз печеля – ти печелиш!“.

Бяха анализирани благите думи, които ученици и учители бяха скрили в буркан по време на предишната среща. Условието бе словата да започват с първата буква от собственото име на всеки един от участниците. Ето какво съкровище откриха: любов, мъдрост, боголюбие, мир, доброта, добродушие, симпатия, надежда, обичам, силен, смел, самоуверен, красота, милосърдие. Колкото са по-често в живота ни, толкова и той ще е по-щастлив.

Предстоят още интересни срещи.