You are currently viewing Проект по програма Еразъм + № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695 на ПГСС „Царица Йоанна“- ,,Нови перспективи”

Проект по програма Еразъм + № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695 на ПГСС „Царица Йоанна“- ,,Нови перспективи”

Проектът по програма Еразъм + № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695 на ПГСС „Царица Йоанна“- ,,Нови перспективи” стартира с обучение в Соверато, Италия .Преподавателите от ПГСС „Царица Йоанна“ Иванка Георгиева и Десислава Дойкова се включиха в обучителен курс на тема “Изправени пред многообразието- неформалното образвание е отговорът“. Обучението беше насочено към преподаватели, работещи в мултикултурни класове.Чрез обсъждане на казуси, споделяне на добри практики и различи дейности, участниците изследваха междукултурните образователни практики. Те получиха нови инструменти за насърчаване на комуникацията в класовете си, обсъждаха решения за планиране на дейности, насочени към посрещане на нуждите на „различните“ ученици.Участниците придобиха по-широка осведоменост за различните подходи за учене, междукултурната комуникация, иновативните методи и как да превърнат разнообразието в мултикулурните класове от тежест във възможност.