You are currently viewing Проект „Европейско гражданство в училище“

Проект „Европейско гражданство в училище“

По интересен и същевременно ползотворен начин ученици от 9., 10. и 11. клас разгледаха темите „Зелена сделка“ и „Обща селскостопанска политика на ЕС“ по проект „Европейско гражданство в училище“, който се осъществява съвместно с ОУ „Стефан Захариев“, гр. Пазарджик. Гимназистите обогатиха познанията си за Европейския съюз по иновативен начин с помощта на своите учители г-жа Мария Райчева и г-жа Красимира Вачева.