You are currently viewing По програма Еразъм+ ,в ПГСС“Царица Йоанна“ се проведе вътреучилищно обучение на тема “ Изправени пред многообразието- неформалното образвание е отговорът“

По програма Еразъм+ ,в ПГСС“Царица Йоанна“ се проведе вътреучилищно обучение на тема “ Изправени пред многообразието- неформалното образвание е отговорът“

На 17.03.2022 г. в рамките на проект № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695 – ,,Нови перспективи” ,програма Еразъм+ ,в ПГСС“Царица Йоанна“ се проведе вътреучилищно обучение на тема “ Изправени пред многообразието- неформалното образвание е отговорът“. Колегите Десислава Дойкова и Иванка Георгиева запознаха учителския колектив с наученото по време на обучението в Соверато, Италия. Споделиха впечатления от съвместната работа с колеги от Германия, Финландия, Франция и Чехия . Представена беше методологията на курса. Споделени и обсъдени бяха нови инструменти за насърчаване на комуникацията в мултикултурните класове, приложими към особеностите на различните групи ученици.