You are currently viewing Интегриран урок по история и английски език

Интегриран урок по история и английски език

На 02.06 .2023 г. в рамките на проект ,,Още една стъпка по пътя към успеха “ ,програма Еразъм+ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865 ,в ПГСС“Царица Йоанна“ се проведе интегриран урок по история и английски език.Урокът беше посветен на Българското Възраждане и започна пред паметника на Христо Ботев, където учениците поднесоха цветя и отдадоха почит. На англ. език бяха припомнени интересни факти от живота и делото на Ботев. Чрез насоки от г-жа Вачева, на картата на града ни , учениците откриха значими за Българското Възраждане обекти в Пазарджик , които предстои да бъдат разгледани.