You are currently viewing Сесия по ПРОЕКТ:+№+ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“ („ЕРАЗЪМ+“)

Сесия по ПРОЕКТ:+№+ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“ („ЕРАЗЪМ+“)

На 12.03.2024 година в училището ни се състоя поредната сесия по ПРОЕКТ:+№+ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“ („ЕРАЗЪМ+“). Десислава Дойкова, Мария Райчева и Любомира Петрова отново акцентираха върху конфликтите и начините за тяхното разрешаване. Присъстващите се запознаха с презентация, ангажирана с видовете сблъсъци. Представени бяха петте стила за справяне с конфликтите на Кенет Томас и Ралф Килман. Участниците в сбирката решаваха казуси. Интерес предизвика ролевата игра, посветена на стиловете „Бухал“, „Мече“, „Акула“, „Костенурка“ и „Лисица“. Учители и ученици имаха възможността да се идентифицират с даден стил. Заедно коментираха тематичен филм, подходящ за гимназистите. Госпожа Дойкова представи информация за младите хора, публикувана в сайта на гимназията. Още подробности ще откриете тук: https://www.116111.bg/. Сбирката днес бе обвързана с 21 март, когато се отбелязва Международният ден за премахване на всички форми на расова дискриминация.