You are currently viewing Трифон Зарезан 2020

Трифон Зарезан 2020

Празникът на лозаря

Трифон Зарезан в Професионална гимназия по селско стопанство „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик.
Вино и любов, събрани в два празника, но обединени от една истина, дошла от древни времена:
„Няма любов без вино и няма вино без любов“.
Дворът на гимназията е огласен от песните на Дорковската мъжка фолклорна група. Празнуват ученици, учители, служители и техните гости. Развълнувани произнасят Дионисиевата клетва абитуриентите от професия „Техник в лозаровинарството“.
„Царят на лозата“, директорът инж. Георги Гатев, г-жа Кайтазова, началник на РУО, директори на основни училища, ученици и учители зарязват лозето на гимназията и поливат с вино отрязаните лозови пръчки.
Празникът продължава с хора и песни.
ПГСС „Царица Йоанна“ пази, продължава и уважава традициие, защото този празник е наш празник , празник на лозята, лозарите и виното.