You are currently viewing Още една стъпка по пътя към успеха

Още една стъпка по пътя към успеха

От 19.07. до 02.08.2021 година бе осъществена поредната мобилност по проект № 2020-1-BG01-KA101-078263 ,,По пътя към успеха“ по програма Еразъм +.
Обучението ,,Дигитална класна стая“ се проведе в град Малага,Испания.
Преподавателите по английски език- Иванка Георгиева, и по немски език- Диана Генова, усъвършенстваха и обогатиха своите дигитални и езикови умения,обмениха опит и споделиха добри практики с колеги от Полша, Словакия,Словения и Румъния, получиха одобрение и насърчение от обучителите – очарователните Жулиета и Карла.Мониторинг бе направен от ръководителя на проекта- инж.Георги Гатев.
Убедени сме, че наученото по време на мобилността ще помогне за мотивиране и ангажиране на учениците, за увеличаване на ефективното им участие в часовете и повишаване на техните резултати.
Дигиталната класна стая е необходимост в съвременния свят не само заради пандемията.Тя използва модерните технологии и прави обучението по-нтересно, без обаче да омаловажава работата на преподавателя.
Стремежът за надграждане на уменията и на учители , и на ученици е в основата на стратегията на ПГСС,,Царица Йоанна“.Вярваме, че образованието трябва да уважава различията и да дава еднакъв шанс на всички да покажат своя потенциал, да реализират заложбите си.
Престоят в Малага беше чудесна възможност да почувстваме духа на този прекрасен космополитен град- родно място на Пабло Пикасо; да разгледаме интересните архитектурни , исторически и природни забележителности; да се възхитим от Коста дел Сол- Брега на слънцето.