You are currently viewing МОЯТА БЪДЕЩА ПРОФЕСИЯ

МОЯТА БЪДЕЩА ПРОФЕСИЯ

Интегриран урок по професионално обучение и чужд език по професията

/английски и немски език/

Интегрираният урок, който се проведе днес в ПГСС,,Царица Йоанна“, е свързан с проекта ,,Нови перспективи“ програма Еразъм №2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695.

и е поредната инициатива, посветена на Патронния празник на училището.

Изявата уважиха госпожа Дора Дулчева-Началник на РУО Пазарджик , госпожа Галина Цанева-Старши експерт по български език и литература, господин Георги Гатев-Директор на гимназията, колегите Любомира Петрова и Борислава Краева.

Темата на урока ,,Моята бъдеща професия“ разкрива перспективите пред завършващите ПГСС. Ние,техните учители, искаме те да бъдат добри професионалисти, които ще са конкурентоспособни на пазара на труда у нас, а и в чужбина.

Какво правим?, Как го правим?, Защо го правим ?- основните въпроси, на които учениците , заедно със своите учители :Иванка Георгиева-преподавател по английски език и Диана Генова- преподавател по немски език, търсиха отговорите .

Какво?-Търсим работа в чужбина/Англия, Германия,Австрия/

Как?- Чрез обява в интернет, кандидатстване чрез CV и явяване на интервю.

Защо?-Защото работата в чужбина е една възможност и за да бъде тя благоприятна, е необходима подготовка- професионална, езикова, психологическа…

Учениците, плахи и несигурни в началото, окуражени от гости и учители, придобиха в края на часа увереност, че могат да се справят, когато имат желание и воля .Повярваха, че ,,искам значи мога“ или ,, Wollen heisst koennen “ , ,,Wanting means being able“.