You are currently viewing В памет на госпожа Таня Васева – директор на гимназията от 1973 до 1984 година

В памет на госпожа Таня Васева – директор на гимназията от 1973 до 1984 година

Родих се и живях на тази наша

хилядолетница земя.

И слънцето ме гря,

и вкусих  и най – сладкия,

и най-горчивия ѝ плод…

И радвах се, и много страдах –

но никога не те проклех,

а благославях те –

ЖИВОТ

Таня Васева – която обичаше живота и го посвети на учениците!

Дълбок поклон!

С уважение и признателност!

От колектива на ПГСС „Царица Йоанна“