You are currently viewing

Поздравления за поредната наша ученичка Гинка Павлова, положила успешно изпити за придобиване на свидетелство за правоуправление на МПС – категория В. Поздравления и за нейните преподаватели г-жа Мая Тодорова, г-н Стоян Костадинов и г-н Ангел Рупов – инструктори и преподаватели по професионална подготовка в гимназията. Обучението е безплатно и е осигурено от ПГСС „Царица Йоанна“