You are currently viewing Работна среща по изпълнение на Механизма за обхват

Работна среща по изпълнение на Механизма за обхват

На 27.02.2020 година в ПГСС „Царица Йоанна“ се проведе работна среща по изпълнение на Механизма за обхват. Срещата беше по инициатива на зам. министър Таня Михайлова. Присъстваха г-жа Моника Златкова – държавен експерт от МОН, г-жа Валентина Кайтазова – началник на РУО – Пазарджик, г-н Йордан Кожухаров – зам. областен управител на Пазарджик, г-н Николай Гунчев – началник отдел ИОМД в РУО – Пазарджик, както и представители на РЗИ, дирекция „Социално подпомагане“, РУП – Пазарджик,  директори на учебни заведения от областта и гости.

На срещата беше направен отчет на последната кампания по прибирането и задържането в образователната система на деца и ученици в училищна и предучилищна възраст. Показани бяха резултатите от положения труд на екипите. Поставени бяха проблеми и предизвикателства по изпълнение на Механизма.