You are currently viewing Проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

Проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

ПГСС „Царица Йоанна“ участва в проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

ПГСС „Царица Йоанна“ – град Пазарджик, се включи в инициатива, организирана от Община Пазарджик, РУО – Пазарджик, и ЦПЛР – Кариерно ориентиране и консултиране – Пазарджик. Проявата „Панорама на средното образование – Пазарджик 2024″ се проведе от 12.06.2024 г. до 14.06.2024 г. в Младежкия дом в града ни.

В специален кът бяха представени специалностите, които предлага гимназията. В държавния план-прием за 2024/2025 учебна година са включени следните професии: техник на селскостопанска техника, техник в лозаро-винарството и фризьор. Присъстващите кандидат-гимназисти и техните родители бяха запознати с възможностите за обучение и развитие в ПГСС „Царица Йоанна“. Обучаващите се имат редица социални придобивки, получават стипендии. В училището могат безплатно да бъдат придобити категории В, Ткт, Твк, Твк – З.

Бяха изложени брошури, юбилеен вестник, както и диплянки, свързани с проекти по програмата „Еразъм+“, по които гимназията работи. Лозаро-винарите представиха продукция от училището. Със свои идеи се изявиха и гимназистите от другите две специалности.

Проектите на учениците и учителите във връзка с кариерното ориентиране и информирането са финансирани по проект BG05SFPR001-3.001-0001 „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“.