Финалната проява, свързана с ПРОЕКТ:+№+ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“

Финалната проява, свързана с ПРОЕКТ:+№+ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“ („ЕРАЗЪМ+“), се състоя на 27 юни 2024 година в ПГСС „Царица Йоанна“ – град Пазарджик. Пред заместник-директора на училището – д-р Ирина Кръстева, гости и колеги бяха представени три мобилности и съпътстващите ги прояви. Г-жа Мария Райчева и г-жа Любомира Петрова запознаха присъстващите с инициативите, ангажирани с курса „Разрешаване на конфликти“, в който участва и г-жа Десислава Дойкова. Обучението се проведе в Малта през октомври 2023 година. Г-жа Иванка Георгиева даде полезна информация във връзка с обучението в Испания. В курса „Успешно управление на проекти и акредитация“ участва и директорът на училището – инж. Георги Гатев. Г-жа Цветелина Абаджиева обобщи дейностите на клуб „Бъдещето ни е в нашите ръце“, свързани с екологичната култура. Активностите ще продължат и през следващата учебна година. Ангажирането на училището с национални програми и международни проекти по „Еразъм+“ е свързано с една устойчива политика, посветена на придобиването на знания и умения, необходими за реални житейски ситуации, обвързана с формирането на качества, подпомагащи личностното развитие на младите хора. Изграждането на емоционална интелигентност, на социални модели, гарантиращи добра реализация в дадена общност или работната среда, също са от значение. За гимназията е важно да бъдат отключени съществени компетентности на младите хора, които да им гарантират добър социален статус и независимост. Спечелените и реализирани до момента проекти са в синхрон с работата на колектива, свързана с компетентностния и с изследователския подход, с проектно базираното обучение. В гимназията функционира модерен STEM кабинет, в който се реализират множество инициативи по „Еразъм+“.

ПГСС"ЦАРИЦА ЙОАННА" С НОВ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Проектът „Втори шанс“ на ПГСС“Царица Йоанна“ е сред одобрените за финансиране по Ключова дейност 1″Образователна мобилност за граждани“, сектор“Образование за възрастни“. Планираните дейности и обучения ще дадат възможност на учениците от задочна форма на обучение да се запознаят с интересни факти за ЕС и да усвоят и надградят ключови компетентности в сферата на цифровите технологии.

Проект „Бъдеще за всички“

В три поредни сесии – на 29, 30 и 31.05.2024 година в училището ни се проведоха теоретични и практически занимания на клуб „Бъдещето ни е в нашите ръце“. Учениците се запознаха с различни начини за производство на енергия, с устойчивото управлене на дървесните отпадъци и възможностите за рецклирането им с цел предотвратяване на депониране, изгаряне и други нерегламентирани дейности. Учениците от клуба се включиха в довършването на еко къта в парка на училището , изработиха пано от естествеи материали. Дейностите на клуба са част от ПРОЕКТ:+№+ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“ („ЕРАЗЪМ+“).

Открит урок в ПГСС „Царица Йоанна“, свързан с проекта „Бъдеще за всички“

На 29.05.2024 година в училището ни се проведе открит урок, свързан с ПРОЕКТ:+№+ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“ („ЕРАЗЪМ+“). Присъстваха д-р Ирина Кръстева – заместник-директор в гимназията, и колеги.
Десислава Дойкова, Мария Райчева и Любомира Петрова ангажираха вниманието на ученици и учители с интересни въпроси, посветени на добронамереното и ефективно общуване. Загадките бяха представени под формата на игра. Наградата не бе 100 000 лева, а богатство от знания и положителни емоции.
Гимназистите се запознаха с казуси, свързани с разказа „Другоселец“ от Йордан Йовков. Необходимо бе да очертаят конфликта в творбата, да се идентифицират с даден герой, да анализират значението на имената на персонажите. Предизвикателство за младите хора бе да направят своите предположения за развръзката в разказа.
Откритият урок завърши с анкета за учениците, които се включиха в проекта, и обещание за още срещи, посветени на пълноценната комуникация и разрешаването на конфликти. В края на проявата думата бе дадена на госпожа Цветелина Абаджиева, която осъществи приемственост, коментирайки работата на колегите си и учениците, както и новите дейности по проект „Бъдеще за всички“. Развиване на екологичната култура, учене сред природата, творчество… Инициативите ни продължават.

Клуб"Бъдещето ни е в нашите ръце"

Продължава работата по проект ,,Бъдеще за всички“, програма Еразъм+ № 2022-1-BG01-KA122-SCH-000030695.На 22.05.2024 г. г-жа Цветелина Абаджиева и г-жа Иванка Георгиева проведоха поредното занимание с възпитаниците на ПГСС“Царица Йоанна“ в клуб „ Бъдещето ни е в нашите ръце“. Темата, която дискутираха учениците бе „Влиянието на човешката дейност върху околната среда“.Опазването на околната среда е отговорност на всеки един човек и е необходимо тя да бъде възпитавана още в училищна възраст.

Изграждане на еко кът за почивка и учене на открито

Във връзка с изпълнение дейностите по проект:+№+ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“ ученици, учители и непедагогичски персонал от ПГСС“Царица Йоанна“ се включиха в инициативите за изграждане на еко кът за почивка и учене на открито в гимназията. С много вдъхновение, сръчност и креативност, с подръчни еко материали е почти обновена беседката в парка на училището. В процес на създаване е многофункционален еко кът за отдих и обучение на открито. Разширяването и повишаването на теоретическото и практическото равнище на знанията на учениците по въпросите, свързани с опазването на околната среда, чрез промяна на тяхното екологично мислене са част от приоритетите на проекта

Клуб"Бъдещето ни е в нашите ръце"

Първата сесия на новоучредения клуб“Бъдещето ни е в нашите ръце“ се проведе на 13.05.2024 г. Клубът е сформиран по проект :+№+ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“ и цели да повиши екологичната култура у нашите ученици, да ги запознае с добрите екологични практики по света, да пробуди гражданско съзнание и отговорност към околната среда. Група деветокласници под ръководството на г-жа Абаджиева представиха своето разбиране за проблемите, свързани с околната среда и начертаха основни дейности, чрез които ще направят района на училището по- зелен и привлекателен

Представяне на наученото в курсовете в Исландия и Испания пред педагогическите специалисти в гимназията

На 07.05.2024 г. учителите от ПГСС „Царица Йоанна“ – Цветелина Абаджиева, Иванка Георгиева и инж. Георги Гатев, участници в последните мобилности по ПРОЕКТ: + № + 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“, Програма Еразъм + представиха пред учителския колектив наученото по време на двата обучителни курса- в Исландия и Испания. Г-жа Абаджиева представи исландския опит в производството на енергия от възобновяеми природни източници и сподели важни моменти от обучението на тема „По-зелено училище за устойчиво бъдеще“. Г-жа Иванка Георгиева представи начините за кандидатстване по основните ключови дейности на Програма Еразъм + и възможностите, които дава акредитацията при кандидатстване.

Обучителен курс на тема "По-зелено училище за устойчиво бъдеще"

В периода 21-27 април в гр. Рейкявик, Исландия се проведе обучителен курс на тема „По-зелено училище за устойчиво бъдеще“. В него се включиха трима учители от ПГСС“Царица Йоанна“- директорът на гимназията и координатор на проекта – инж. Георги Гатев, Цветелина Абаджиева- учител по професионално образование и Иванка Георгиева- учител ООП. Обучението е част от проект №+ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“, Програма Еразъм+ и цели да запознае учители и ученици с работещи зелени практики и устойчиви еко проекти. Участниците обмениха опит с колеги от Франция, Белгия, Испания, Германия, Гърция и Полша. С планираните дейности ще изградим разбиране към глобалните екологични предизвикателства у нашите ученици, както и знания и умения за справяне с тях .

Силата на природата

Силата на природата На 12.04.2024 година в ПГСС „Царица Йоанна“ се проведе шестата среща по ПРОЕКТ:+№+ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“ („ЕРАЗЪМ+“). Десислава Дойкова, Мария Райчева и Любомира Петрова я посветиха на възраждащата сила на природата и решиха да се проведе на открито. Красивият парк на гимназията провокира учениците и учителите. Сред ароматните растения и пеещите птици присъстващите обсъдиха зареждащата сила на флората и фауната, красотата на хармоничните човешки взаимоотношения. Според една ирландска мъдрост природата, времето и търпението са тримата най-велики лекари. Всеки може да направи своя прочит по темата. Младите хора се обединиха около тезата, че природата не търпи лоши думи и зли помисли, а провокира доброто у човека, носи спокойствие и радост.

Сесия на тема Доброто и „Походът на книгите“ по ПРОЕКТ:+№+ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“ („ЕРАЗЪМ+“)

Доброто и „Походът на книгите“ На 09.04.2024 година в ПГСС „Царица Йоанна“ се състоя среща по ПРОЕКТ:+№+ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“ („ЕРАЗЪМ+“). Десислава Дойкова, Мария Райчева и Любомира Петрова ангажираха присъстващите гимназисти с послания за доброто от света на книгите. По този начин училището ни се включва и в „Походът на книгите“ – кампания за насърчаване на детското четене, която се провежда в периода 02.04.2024 г. – 23.04.2024 година. По време на срещата прозвучаха стихове на Петя Дубарова и Недялко Йорданов, представени от Даря Панчева и Димитър Стоянов. Гимназистите бяха мотивирани да анализират творбите „Гераците“, „Серафим“ и „Песента на колелетата“ и да споделят при следваща среща тезата си за добрия човек. Учениците се запознаха с филм от далечната 1965 година. „Маргаритка“ на режисьора Тодор Динов грабна вниманието със своята символика. Анимационният филм провокира въображението на младите хора и те заявиха позицията си по темата, свързана с добротата в ежедневното ни общуване и начините за справяне с конфликтни ситуации. Отново бяха споделени лични истории. Ние вярваме, че четящият човек създава доброта. Срещите ни продължават.

Сесия по ПРОЕКТ:+№+ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“ („ЕРАЗЪМ+“)

На 12.03.2024 година в училището ни се състоя поредната сесия по ПРОЕКТ:+№+ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“ („ЕРАЗЪМ+“). Десислава Дойкова, Мария Райчева и Любомира Петрова отново акцентираха върху конфликтите и начините за тяхното разрешаване. Присъстващите се запознаха с презентация, ангажирана с видовете сблъсъци. Представени бяха петте стила за справяне с конфликтите на Кенет Томас и Ралф Килман. Участниците в сбирката решаваха казуси. Интерес предизвика ролевата игра, посветена на стиловете „Бухал“, „Мече“, „Акула“, „Костенурка“ и „Лисица“. Учители и ученици имаха възможността да се идентифицират с даден стил. Заедно коментираха тематичен филм, подходящ за гимназистите. Госпожа Дойкова представи информация за младите хора, публикувана в сайта на гимназията. Още подробности ще откриете тук: https://www.116111.bg/. Сбирката днес бе обвързана с 21 март, когато се отбелязва Международният ден за премахване на всички форми на расова дискриминация.

Среща по ПРОЕКТ:+№+ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“ („ЕРАЗЪМ+“)

На 23.02.2024 година в училището ни се състоя интересна среща по ПРОЕКТ:+№+ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“ („ЕРАЗЪМ+“). Десислава Дойкова, Мария Райчева и Любомира Петрова коментираха конфликтите и възможностите за тяхното разрешаване. Присъстваха колеги от ПГСС „Царица Йоанна“, както и гимназисти от различни класове. Учениците се разделиха на екипи във връзка с играта „Нещо общо“. Димитър Стоянов от 11. Б клас, провокиран от предишни срещи, представи презентация за кибертормоза. Спечели вниманието на своите съученици и учители с поднесените интересни и актуални факти, както и с препоръките за безопасно пребиваване в мрежата. На тийнейджърите бяха представени полезни сайтове за превенция. Сбирката бе обвързана с Деня на розовата фланелка, който тази година ще се отбележи на 28 февруари. Предстоят още интересни срещи.

Среща за разпространение на резултатите и споделяне на добри практики от приключилия проект ,,Още една стъпка по пътя към успеха“ програма,,Еразъм „Еразъм+“ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865S

На 14.02.2024г. в ПГСС,,Царица Йоанна“ се проведе среща за разпространение на резултатите и споделяне на добри практики от приключилия проект ,,Още една стъпка по пътя към успеха“ програма,,Еразъм „Еразъм+“ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865 Иванка Георгиева-координатор на проекта , запозна гостите- директори и учители от основни и професионални училища , с целите и изпълнението на проектната програма.Участниците в мобилностите разказаха за личното си участие в обучителните курсове и приложението на новите идеи в обучението и инициативите „ Моят град“ и „ Активни граждани на Европа Безспорно е положителното въздействие на инициативите по проекта в живота на гимназията.Такава е оценката на ръководителя на проекта-инж.Г.Гатев-директор на ПГСС.Участието в Еразъм+ допринася за повишаване престижа на ПГСС,,Царица Йоанна“ и потвърждава стремежа на учителския колектив да използва разнообразни и актуални методи за обучение, възпитание и приобщаване на учениците към училищната среда и европейските ценности, за подобряване на мотивацията за учене, предотвратяване на ранното отпадане от училище, завършване на средно образование и реализация на пазара на труда у нас и в Европейския съюз. Вярваме, че разпространяването на информацията за проекта и резултатите от него е от решаващо значение за осигуряването на въздействие на различни равнища. Убедени сме, че Еразъм+ обогатява и разширява кръгозора, създава нови перспективи за всички участници.

Еразъм Аликанте ПГСС Пазарджик мобилност

Аликанте - Испания

В периода 07-13 януари в гр. Аликанте, Испания се проведоха поредните две мобилности по проект №+ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“, Програма Еразъм+. В обучителният курс "Успешно управление на проекти и акредитация" се включиха инж. Георги Гатев -директор на ПГСС "Царица Йоанна и координатор на проекта и Иванка Георгиева- учител. Курсът събра участници от Норвегия, България и Германия. Освен получените теоретични знания, чрез визити в няколко училища бяха представени доказано добри практики.

Еразъм + ПГСС Пазарджик

Разрешаване на конфликти

На 30.01.2024 година в училището ни се състоя поредната сбирка на ученици и учители, посветена на разрешаването на конфликти. Десислава Дойкова, Мария Райчева и Любомира Петрова реализираха срещата с гимназистите във връзка с ПРОЕКТ:+№+ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“ („ЕРАЗЪМ+“). Проявата уважиха д-р Ирина Кръстева – заместник-директор в гимназията, както и г-н Здравко Узунов – учител по история и цивилизации. Темата, която ангажира днес присъстващите, бе посветена на асертивното поведение. Учениците анализираха информацията от презентацията, създадена специално за тях. Обединиха се около тезата, че асертивността е много важна за човешките взаимоотношения. Направи им впечатление и мотото, свързано с този тип поведение: „Аз печеля – ти печелиш!“. Бяха анализирани благите думи, които ученици и учители бяха скрили в буркан по време на предишната среща. Условието бе словата да започват с първата буква от собственото име на всеки един от участниците. Ето какво съкровище откриха: любов, мъдрост, боголюбие, мир, доброта, добродушие, симпатия, надежда, обичам, силен, смел, самоуверен, красота, милосърдие. Колкото са по-често в живота ни, толкова и той ще е по-щастлив. Предстоят още интересни срещи.

„Още една стъпка по пътя към успеха“, Програма Еразъм+ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865

На 22.12.2023 г. учениците от Младежки парламент към ПГСС "Царица Йоанна", сформиран по проект „Още една стъпка към успеха“, програма „Еразъм+“ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865, подкрепиха инициативите, свързани с коледното тържество в ПГСС „Царица Йоанна“. Гимназистите подбраха интересни факти за посрещането на Рождество Христово в Европа. Информацията провокира присъстващите и предизвика оживени разговори. Представени бяха тематични обичаи от няколко европейски страни. Коментираха се разнообразни ястия, поднасяни по време на празничните дни. Любопитните подробности бяха в синхрон с кулинарния конкурс в гимназията. Дейностите на клуба продължават и през 2024 година. От името на младите европейци приемете пожеланията за много здраве, успехи и радост! Да бъдем единни и добри!

„Още една стъпка по пътя към успеха“, Програма Еразъм+ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865

Последните си сесии за изминаващата календарна година / на 12 и 14 декември/ проведоха учениците от клуб"Активни граждани на Европа" и клуб "Моят град" , създадени по проект „Още една стъпка по пътя към успеха“, Програма Еразъм+ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865. Участниците в двата клуба направиха обзор на наученото и подбраха интересни факти от дейността на двата клуба , които ще включат в информационни брошури. Въпреки,че проектът приключва , участниците в проекта и техните ръководители планират дейностите да се превърнат в устойчиви за гимназията.

Изнесен урок по история

Във връзка с изпълнение дейностите по проект „Още една стъпка към успеха“, Програма Еразъм+ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865, учениците от 10 клас при ПГСС"Царица Йоанна" гр. Пазарджик проведоха изнесен урок по история в сградата на Районен съд гр. Пазарджик на тема" Държавата - гарант за правата на човека и интересите на обществото". Урокът е част от проект“Още една стъпка по пътя към успеха“, чиято цел е да обучаваме учениците по интересен начин, чрез ресурса на градската среда.

клуб" Активни граждани на Европа"

В две поредни сесии – на 07 и 08 декември учениците от на клуб" Активни граждани на Европа", сформиран по проект „Още една стъпка към успеха“, Програма Еразъм+ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865 се запознаха с правата и задълженията си като пълноправни европейски граждани. Проведената дискусия за европейските ценности насърчи учениците да споделят мнението си по въпроси, свързани с дискриминацията, равенството и човешките права. Гимназистите изработиха карти с интерсни факти и основните принципи на Европейския съюз, чрез които по интересен начин да предадат информацията на своите съученици

Емпатия и диалог

Десислава Дойкова, Мария Райчева и Любомира Петрова – учители в ПГСС „Царица Йоанна“, реализираха среща с гимназисти във връзка с ПРОЕКТ: + № + 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“ („ЕРАЗЪМ+“). Темата, която провокира сбирката, бе посветена на емпатията и диалога. Учениците наблюдаваха презентация, която обогати знанията им. Запознаха се с видовете емпатия, решаваха казуси по темата, дадоха лични примери. Интерес предизвика и представената препоръчителна литература за тийнейджъри. В края на срещата всеки от присъстващите постави в буркан блага дума. По време на следващата сбирка добрите слова ще бъдат анализирани. Срещата се състоя в навечерието на Деня на думата благодаря – 11 януари. Чрез нея показваме уважение, лоялност, добро възпитание. Тя е вълшебна и може да направи нечий ден чудесен.

„Още една стъпка по пътя към успеха“, Програма Еразъм+ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865

На 22.12.2023 г. учениците от Младежки парламент към ПГСС "Царица Йоанна", сформиран по проект „Още една стъпка към успеха“, програма „Еразъм+“ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865, подкрепиха инициативите, свързани с коледното тържество в ПГСС „Царица Йоанна“. Гимназистите подбраха интересни факти за посрещането на Рождество Христово в Европа. Информацията провокира присъстващите и предизвика оживени разговори. Представени бяха тематични обичаи от няколко европейски страни. Коментираха се разнообразни ястия, поднасяни по време на празничните дни. Любопитните подробности бяха в синхрон с кулинарния конкурс в гимназията. Дейностите на клуба продължават и през 2024 година. От името на младите европейци приемете пожеланията за много здраве, успехи и радост! Да бъдем единни и добри!

„Още една стъпка по пътя към успеха“, Програма Еразъм+ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865

Последните си сесии за изминаващата календарна година / на 12 и 14 декември/ проведоха учениците от клуб"Активни граждани на Европа" и клуб "Моят град" , създадени по проект „Още една стъпка по пътя към успеха“, Програма Еразъм+ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865. Участниците в двата клуба направиха обзор на наученото и подбраха интересни факти от дейността на двата клуба , които ще включат в информационни брошури. Въпреки,че проектът приключва , участниците в проекта и техните ръководители планират дейностите да се превърнат в устойчиви за гимназията.

Изнесен урок по история

Във връзка с изпълнение дейностите по проект „Още една стъпка към успеха“, Програма Еразъм+ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865, учениците от 10 клас при ПГСС"Царица Йоанна" гр. Пазарджик проведоха изнесен урок по история в сградата на Районен съд гр. Пазарджик на тема" Държавата - гарант за правата на човека и интересите на обществото". Урокът е част от проект“Още една стъпка по пътя към успеха“, чиято цел е да обучаваме учениците по интересен начин, чрез ресурса на градската среда.

клуб" Активни граждани на Европа"

В две поредни сесии – на 07 и 08 декември учениците от на клуб" Активни граждани на Европа", сформиран по проект „Още една стъпка към успеха“, Програма Еразъм+ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865 се запознаха с правата и задълженията си като пълноправни европейски граждани. Проведената дискусия за европейските ценности насърчи учениците да споделят мнението си по въпроси, свързани с дискриминацията, равенството и човешките права. Гимназистите изработиха карти с интерсни факти и основните принципи на Европейския съюз, чрез които по интересен начин да предадат информацията на своите съученици

Клуб "Моят град - минало, настояще, бъдеще"

Проведе се поредната сбирка на клуб „Моят град – минало, настояще, бъдеще“, който се реализира по проект „ Още една стъпка по пътя към успеха“, Програма Еразъм+ 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865. Учениците разгледаха експозициите в РИМ – Пазарджик и се запознаха с историята на катедралния храм „Успение Богородично“. Гимназистите се впечатлиха от духовното средище, събиращо миряните в делник и празник. Научиха детайли за иконостаса, който е под егидата на ЮНЕСКО, както и подробности за стенописите и иконите. Чрез информацията за храма, който е част от Стоте национални туристически обекта на БТС, учениците ще реализират още по-задълбочени връзки между някои предмети. Придобитите знания ще са полезни и поради това, че в учебната програма по литература за 8. клас е включено изучаването на Библията.

Еразъм +

Продължава работата по проект „ Още една стъпка по пътя към успеха“, Програма Еразъм+ 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865. На 30.11.2023 г. бе проведен интегриран, изнесен урок по история и изобразително изкуство в къща-музей Станислав Доспевски на тема „От фолклора и иконата към поезията и живописта“. Чрез възстановената битова обстановка в къщата- автентични вещи и мебели, както и оригинални художествени творби на художника, от които лъха истински артистизъм, учениците се запознаха отблизо с живота и творчеството на един от създателите на българската реалистична живопис, както и с особеностите на бита и живота в България през епохата на късното Възраждане.Урокът е част от проект“Още една стъпка по пътя към успеха“, чиято цел е да обучаваме учениците по интересен начин, чрез ресурса на градската среда.

Еразъм +

Ученически парламент в ПГСС „Царица Йоанна“ – град Пазарджик Продължават интересните дейности във връзка с проект ,,Още една стъпка по пътя към успеха “,програма Еразъм+ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865 В гимназията се сформира Ученически парламент. В него участват ученици от 8. до 12. клас, които членуват на доброволен принцип и са разпределени в различни направления според своите интереси. Чрез Ученическия парламент се осигуряват свобода на изразяване на личната позиция, поощрява се инициативността, реализира се подкрепа, решават се любопитни казуси, извършват се консултации във връзка с правата и задълженията на гимназистите. Сред целите му са продължаване на успешното сътрудничество между учениците, учителите, администрацията и ръководството, обсъждането на различни позиции във връзка с училищния живот и извънкласните дейности, развиването на знанията и уменията на младите хора относно възможностите, осигурявани от Европейския съюз. Ученическият парламент съхранява традициите, подкрепя лидерите, но работи и за растежа на всички ученици, инициира разнообразни събития, развива способностите на младите хора и поощрява добронамерения тон, екипността, лоялността.

Еразъм +

На 07.11.2023 г. учителите от ПГСС „Царица Йоанна“ – Десислава Дойкова, Мария Райчева и Любомира Петрова, представиха детайли от обучението по програма „ЕРАЗЪМ +“ – МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ; ПРОЕКТ: + № + 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“, обучителен курс: „Разрешаване на конфликти“. Учителският колектив бе запознат с наученото по време на мобилността в St. Julians, Малта. Споделени бяха интересни теми от обучението, свързани с булинга, медиацията, комуникацията при конфликт, емпатията, асертивното поведение и др. Подробната презентация на обучителите, която ангажира вниманието на двете групи – от България и Германия, ще бъде предоставена като полезен ресурс на колегите. Предстоят интересни сбирки и с учениците.

Еразъм +

Клуб " Моят град - минало, настояще, бъдеще" по проект ,,Още една стъпка по пътя към успеха “,програма Еразъм+ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865 ,проведе втората си сесия с ученици от осми клас на 24.10.2023 г. Учениците се запознаха с важни факти от историята и значимостта а града ни през вековете. Инициативата е част от дейностите по проект "Още една стъпка по пътя към успеха" и цели да запознае гимназистите с уникалността на родния град ,както и да възпитат у тях чувство за принадлежност към родното място.

Еразъм +

Във връзка с изпълнение дейностите по проект „Още една стъпка към успеха“, Програма Еразъм № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865, на 20.10.2023 г. Ученици от 8, 9 и10 клас на ПГСС посетиха регионална библиотека „Н. Фурнаджиев“, където беше изнесен урок по философия като ролева игра. Учениците Богомил Мечов и Гинка Павлова – 12 б клас и Димитър Стоянов от 11 б клас се въплътиха в образите на древните философи – Сократ, Платон и Аристотел. Урокът протече като диалог между тримата, като бяха отразени епохата, някои особености от живота в Древна Гърция и смисълът да се изучават техните идеи. При оформянето на костюмите и грима съдействие оказа медицинската сестра Даниела Табакова. Урокът е част от проект“Още една стъпка по пътя към успеха“, чиято цел е да обучаваме учениците по интересен начин, чрез ресурса на градската среда.

Еразъм +

Десислава Дойкова, Мария Райчева и Любомира Петрова – учители в ПГСС „Царица Йоанна“, се включиха в обучение по „ЕРАЗЪМ +“ – МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ; ПРОЕКТ: + № + 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“, обучителен курс: „Разрешаване на конфликти“. Участието в европейската програма се проведе в St. Julians, Малта. В периода 09.10.2023 г. – 13.10.2023 г. учителите активно се ангажираха с разнообразни дейности, свързани с решаването на конфликти, преодоляването на предразсъдъци, с успокояване на напрежението. Обсъждаха казуси с обучителите си и колеги от Германия и наблюдаваха разнообразни тематични видеа. Запознаха се с теории за конфликта на различни учени, с инструменти за управление и разрешаване на конфронтацията, с принципите на медиацията извън училището, както и в него. Коментирани бяха емпатията и диалогът като успешни възможности за сближаване и ползотворни човешки взаимоотношения. Неформалните разговори, посветени на училищната среда, също обогатиха участниците в обучението. Презентацията на г-жа Д. Дойкова и рекламният филм за ПГСС „Царица Йоанна“ впечатлиха присъстващите по време на интензивните срещи в Малта. Предстоят интересни инициативи с учениците, за да бъде споделено наученото.

Еразъм +

Изпълнението на дейностите по проект „Още една стъпка към успеха“, Програма Еразъм № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865 продължава със сформирането на клуб" Активни граждани на Европа". На 12.10 г-н Димитър Арабов запозна участниците в клуба с основни факти за ЕС и за членуващите в него държави. Целта на инициативата е да обогати общата култура на учениците, да ги запознае с правата и задълженията им на пълноправни граждани на ЕС, да ги приобщи към европейските ценности

Еразъм +

В изпълнение дейностите по проект „ Още една стъпка по пътя към успеха“, Програма Еразъм+ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865, на 07.10 бе проведен поредният изнесен урок по АЕП и Основи на земеделието с ученици от 12 клас. Урокът се състоя в новооткритата "Градина на света", в близост до парк "Острова". Под ръководството на г-жа Генова и г-жа Георгиева, дванадесетакласниците дискутираха на тема " Градински растения и тяхното използване в ландшафта" Освен, че се запознаха нагледно с растения от различни части на света, учениците си припомниха особености на отглеждането им, както и изисквания към почвите на които се отглеждат. Назовавана основни манипулации и термини и на англ.език. Урокът е част от проект“Още една стъпка по пътя към успеха“, чиято цел е да обучаваме учениците по интересен начин, чрез ресурса на градската среда.

Еразъм +

УРОК В МУЗЕЯ

Във връзка изпълнение дейностите по проект „ Още една стъпка по пътя към успеха“, Програма Еразъм+ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865, бе проведен изнесен урок по история на тема „Българското общество през Възраждането“. Урокът се проведе в Етнографски музей гр. Пазарджик. Учениците разгледаха най-голямата къща от епохата на Възраждането в Пазарджик, построена през 1850 г. от брациговски майстори в бароков стил. По време на презентацията в музея, учениците бяха запознати с демографските промени на населението през този важен период от българската история. Научиха как се оформя новата социална структура в българското общество и до какви промени води това в културната среда и начина на живот. Десетокласниците разгледаха сбирката към музея, изразиха силните си впечатления от къщата и експозицията. Задаваха въпроси, като в същото време показаха завидни знания, свързани с живота на българските възрожденци и детайли от тяхната култура. Урокът е част от проект“Още една стъпка по пътя към успеха“, чиято цел е да обучаваме учениците по интересен начин, чрез ресурса на градската среда.

Еразъм +

На 26.09 .2023 г. в рамките на проект ,,Още една стъпка по пътя към успеха “, Програма Еразъм+ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865 ,в ПГСС"Царица Йоанна" се проведе вътреучилищно обучение на тема " Демократичният живот в Европейския съюз- граждански права и задължения". Десислава Дойкова запозна учителския колектив с наученото по време на мобилността в гр. Амстердам, Нидерландия. Споделени бяха интересни теми от обучението, впечатления от съвместната работа с участници от Испания, Полша, Италия, Хърватска и Словения . Представени бяха приложения и ресурси за ползване, с които по интересен и достъпен начин да се обогатят знанията на учениците за ЕС.

Еразъм +

В изпълнение на проект ,,Още една стъпка по пътя към успеха “ по програма Еразъм+ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865 Десислава Дойкова, Димитър Арабов участваха в обучителния курс ,,Демократичният живот в ЕС- граждански права и задължения“ в Амстердам, Нидерландия. Заедно с колеги- учители от Испания, Италия, Хърватска, Унгария , Словения и Полша дискутираха общите европейски ценности, правата и задълженията на гражданите на Европа. Очакваме с интерес предстоящите дейности, чрез които ще предадем наученото на нашите ученици. Да подпомогнем интеграцията на учениците, да ги направим достойни граждани на Европа е една от основните цели на проекта и важна част от мисията ни на учители в ПГСС.

Еразъм +

ПГСС"Царица Йоанна" стартира процедура за подбор на учители, които желаят да се включат в мобилности по новоспечеления проект "Бъдеще за всички" по Програма Еразъм + 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058. Темите на трите обучителни курса са свързани с екологично образование, обучение за разработване на проекти и разрешаване на конфликти. Заявления за участие и допълнителна информация - до 31.08.2023 г , Иванка Георгиева /кооринатор на проекта/

Еразъм +

ПГСС"ЦАРИЦА ЙОАННА“ С НОВ СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + ПГСС"Царица Йоанна “ спечели поредния проект по Програма Еазъм + „Бъдеще за всички“ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058. Предвидените мобилности и избраните обучения продължават посоката начертана в предишните три проекта и надграждат добрите практики в сферата на екологията и приобщаващото образование.

Еразъм +

,,Още една стъпка по пътя към успеха “ по програма Еразъм+ № № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект ,,Още една стъпка по пътя към успеха “,програма Еразъм+ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865 ,в ПГСС"Царица Йоанна" се проведе първата сесия от новоучредения клуб " Моят град - минало, настояще, бъдеще" Целта на инициативата е учениците да се запознаят с историята на града , както и да използват ресурса на градската среда за обучение извън рамките на класната стая

Еразъм +

По интересен и същевременно ползотворен начин ученици от 9., 10. и 11. клас разгледаха темите "Зелена сделка" и "Обща селскостопанска политика на ЕС" по проект "Европейско гражданство в училище", който се осъществява съвместно с ОУ "Стефан Захариев", гр. Пазарджик. Гимназистите обогатиха познанията си за Европейския съюз по иновативен начин с помощта на своите учители г-жа Мария Райчева и г-жа Красимира Вачева.

Еразъм +

,,Още една стъпка по пътя към успеха “ по програма Еразъм+ № № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865

На 02.06 .2023 г. в рамките на проект ,,Още една стъпка по пътя към успеха “ ,програма Еразъм+ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865 ,в ПГСС"Царица Йоанна" се проведе интегриран урок по история и английски език.Урокът беше посветен на Българското Възраждане и започна пред паметника на Христо Ботев, където учениците поднесоха цветя и отдадоха почит. На англ. език бяха припомнени интересни факти от живота и делото на Ботев. Чрез насоки от г-жа Вачева, на картата на града ни , учениците откриха значими за Българското Възраждане обекти в Пазарджик , които предстои да бъдат разгледани.

Еразъм +

,,Още една стъпка по пътя към успеха “ по програма Еразъм+ № № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865

На 17.05 .2023 г. в рамките на проект ,,Още една стъпка по пътя към успеха “ ,програма Еразъм+ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865 ,в ПГСС"Царица Йоанна" се проведе вътреучилищно обучение на тема " Да четем града". Колегите Красимира Вачева и Иванка Георгиева запознаха учителския колектив с наученото по време на мобилността в гр.Лимасол, Кипър. Споделиха впечатления от съвместната работа с участници от Словения и Латвия . Представен беше опитът на обучителната организация за обучение чрез ресурса на градската среда. Обсъдени бяха идеи , приложими в часовете по различни предмети.

Еразъм +

,,Още една стъпка по пътя към успеха “ по програма Еразъм+ № № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865

В изпълнение на проект ,,Още една стъпка по пътя към успеха “ по програма Еразъм+ № № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865 трима представители от ПГСС,,Царица Йоанна“ – инж Георги Гатев,Иванка Георгиева и Красимира Вачева, посетиха град Лимасол, Кипър и участваха в обучителния курс ,,Да четем града“.Заедно с колеги- учители от Латвия и Словения, те се запознаха с принципите и добрите практики на този толкова актуален метод на обучение. Убедиха се, че при умело водене от страна на обучителите преживяванията на открито с ресурса на градската среда лесно стават стимулиращ източник на въздействие за социално и личностно развитие. Очакваме с интерес предстоящите дейности и занимания на открито,инициирани в ПГСС,,Царица Йоанна“. Да подпомогнем учениците си да учат с ентусиазъм, да се справят по-успешно,да бъдат щастливи в училище- това е една от основните цели на проекта и важна част от мисията ни на учители в ПГСС.

Еразъм +

Нови перспективи

На 16.02.2023г. в ПГСС,,Царица Йоанна“ се проведе среща за разпространение на резултатите и споделяне на добри практики от приключилия проект ,,Нови перспективи“ програма,,Еразъм +“№2021-1-BG01-КА-SCH-oooo30695
Иванка Георгиева-координатор на проекта , запозна гостите- директори и учители от основни и професионални училища , с целите и изпълнението на проектната програма.Участниците в мобилностите: Десислава Дойкова, Мая Тодорова, Стоян Костадинов, Иванка Георгиева и Диана Генова разказаха за личното си участие в обучителните курсове и приложението на новите идеи в обучението в часовете по агрономическите дисциплини, информационни технологии и по чужд език по професията. Безспорно е положителното въздействие на инициативите по проекта в живота на гимназията.Такава е оценката на ръководителя на проекта-инж.Г.Гатев-директор на ПГСС.Участието в Еразъм+ допринася за повишаване престижа на ПГСС,,Царица Йоанна“ и потвърждава стремежа на учителския колектив да използва разнообразни и актуални методи за обучение, възпитание и приобщаване на учениците към училищната среда и европейските ценности, за подобряване на мотивацията за учене, предотвратяване на ранното отпадане от училище, завършване на средно образование и реализация на пазара на труда у нас и в Европейския съюз.
Вярваме, че разпространяването на информацията за проекта и резултатите от него е от решаващо значение за осигуряването на въздействие на различни равнища. Убедени сме, че Еразъм+ обогатява и разширява кръгозора, създава нови перспективи за всички участници.

Еразъм +

ПГСС"Царица Йоанна" стартира процедура за подбор на учители, които желаят да се включат в мобилности по новоспечеления проект "Още една стъпка по пътя към успеха" по Програма Еразъм + 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865.
Темите на двата обучителни курса са свързани с обучение на открито с ресурса на градската среда и с европейските ценности.

Еразъм +

ПГСС"ЦАРИЦА ЙОАННА“ С НОВ СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + ПГСС"Царица Йоанна “ спечели поредния проект по Програма Еазъм + „Още една стъпка по пътя към успеха“ 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865. Предвидените мобилности и избраните обучения продължават посоката начертана в предишните два проекта- интегриране на нови подходи, иновативни методи на преподаване и засилване европейското измерение на обучението.

Толерантността към различията е свобода на духа и висша човешка добродетел! Така учениците от Клуб "Училище за толерантност", създаден по проект "Нови перспективи" програма Еразъм + №2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695 обобщиха изводите от "часовете по толерантност", проведени в училището за периода на реализиране на проекта. Чрез символичното сърце, оформено от есенни листа гимназистите изразиха своето послание: " Да отворим сърцата си за различните, защото всеки от нас е прекрасен и неповторим!"

МОЯТА БЪДЕЩА ПРОФЕСИЯ Интегриран урок по професионално обучение и чужд език по професията /английски и немски език/ Интегрираният урок, който се проведе днес в ПГСС,,Царица Йоанна“, е свързан с проекта ,,Нови перспективи“ програма Еразъм №2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695. и е поредната инициатива, посветена на Патронния празник на училището. Изявата уважиха госпожа Дора Дулчева-Началник на РУО Пазарджик , госпожа Галина Цанева-Старши експерт по български език и литература, господин Георги Гатев-Директор на гимназията, колегите Любомира Петрова и Борислава Краева. Темата на урока ,,Моята бъдеща професия“ разкрива перспективите пред завършващите ПГСС. Ние,техните учители, искаме те да бъдат добри професионалисти, които ще са конкурентоспособни на пазара на труда у нас, а и в чужбина. Какво правим?, Как го правим?, Защо го правим ?- основните въпроси, на които учениците , заедно със своите учители :Иванка Георгиева-преподавател по английски език и Диана Генова- преподавател по немски език, търсиха отговорите . Какво?-Търсим работа в чужбина/Англия, Германия,Австрия/ Как?- Чрез обява в интернет, кандидатстване чрез CV и явяване на интервю. Защо?-Защото работата в чужбина е една възможност и за да бъде тя благоприятна, е необходима подготовка- професионална, езикова, психологическа… Учениците, плахи и несигурни в началото, окуражени от гости и учители, придобиха в края на часа увереност, че могат да се справят, когато имат желание и воля .Повярваха, че ,,искам значи мога“ или ,, Wollen heisst koennen “ , ,,Wanting means being able “ .

Състезания в стил "Игри на волята", шампионско трасе, викторини, пъзели, забавни игри - всичко в духа на предстоящия празник в чест на народните будители. ПГСС "Царица Йоанна" отбеляза в аванс Първи ноември, като посвети днешния си ден на спортни и образователни забавления, организирани от учителя по физическо възпитание и спорт г-н Димитър Шевченко и г-жа Ралица Иванова - преподавател по български език и литература. Отборите "Вазов", "Левски" и "Ботев" дадоха всичко от себе си, участниците се представиха блестящо, но в крайна сметка силите на "Ботев" надделяха и се окичиха с първото място. Формата на мероприятието е съобразен с работата по проект " Нови перспективи" и стремежа на учителския колектив на ПГСС"Царица Йоанна" да изнесем обучението извън рамките на класната стая."Състраданието и толерантността не са знак за слабост, а знак за сила"
Над тези думи на Далай Лама разсъждаваха участниците в клуб " Училище за толерантност", създаден по проект ,,Нови перспективи“, програма Еразъм №2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695.

проект ,,Нови перспективи“, програма Еразъм+ № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695

И през новата учебна година продължава работата по проект ,,Нови перспективи“, програма Еразъм+ № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695. Г-жа Мая Тодорова и г-н Стоян Костадинов проведоха поредното занимание с възпитаниците на ПГСС“Царица Йоанна“ в клуб „ Мисли зелено“ . Темата, която дискутираха учениците бе „ Земеделски практики в биологичното земеделие“ Кампанията има за цел да информира и изгради у учениците екологично съзнание и отношение към природата.

Интегриран урок по лозарство и чужди езици

Гроздоберът на учебното лозе в ПГСС,,Царица Йоанна“ върви с пълна сила. Очаква се добра гроздова реколта.И за да бъде пълно удовлетворението, учителите по лозарство и технология на винопроизводството- Стоян Костадинов и Цветелина Абаджиева,съвместно с Иванка Георгиева и Диана Генова- учители по чужд език, и с ученици от 8 и 11 клас , проведоха интегриран урок на тема,, Пътят на виното“. В естествената среда на лозовия масив , под галещите лъчи на есенното слънце , радвайки се на узрелите гроздове, учениците припомниха най-важните ,,стъпки“по пътя на виното.Обогатиха познанията си с термините на английски и немски език.За да бъдат добри посланици на щедрата българска земя и да имат самочувствие на професионалисти и в чужбина. Урокът е част от програмата по проект "Нови перспективи" , Програма Еразъм + N 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695

Дейности по проект,,Нови перспективи“ ,програма Еразъм+ № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695

От биоградината в ПГСС "Царица Йоанна", проект ,,Нови перспективи“, програма Еразъм+ № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695!

Дейности по проект,,Нови перспективи“ ,програма Еразъм+ № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695

Да опитаме първите зеленчуци от биоградината в ПГСС "Царица Йоанна", създадена по проект ,,Нови перспективи“, програма Еразъм+ № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695!

Kлуб "Училище за толерантност"

Дори и през летните месеци продължава работата по проект ,,Нови перспективи“, програма Еразъм+ № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695. Учениците, които провеждат производствена практика в ПГСС "Царица Йоанна" се включиха в клуб "Училище за толерантност" и изработиха табло с послания за толерантност към своите съученици.

Разделното събиране на отпадъци – мисията е възможна!

Разделното събиране на отпадъци е проста, но много отговорна дейност. Около това мнение се обединиха участниците в клуб“Мисли зелено“, учреден по проект ,,Нови перспективи“, програма Еразъм+ № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695. Под ръководството на г-жа Мая Тодорова и г-н Стоян Костадинов възпитаниците на ПГСС“Царица Йоанна“ сами с подръчни средства изработиха цветни контейнери, с което приканиха съучениците си да се замислят и да се включат в кампанията за разделно събиране на отпадъци.
Кампанията има за цел да информира и изгради у учениците екологично съзнание и отношение към природата.

Във връзка с проект ,,Нови перспективи“, програма Еразъм+ № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695 и желанието на колектива на ПГСС“Царица Йоанна“ да обучава учениците си интерактивно и иновативно, през изминалия месец юни се проведоха серия от уроци под мотото „Предимството да учиш на открито“. На 02.06 сборна група ученици под ръководството на преподавателите по БЕЛ г-жа Ралица Иванова и г-жа Любомира Петрова проведоха литературно четене по повод деня на Ботев.
На 08.06 учениците от VIII клас, професия „Фризьор“, под ръководството на г-жа Якимова и г-жа Йорданова превърнаха беседката в парка на гимназията в своеобразен салон на красотата, където по интересен начин показаха какво са научили през изминалата учебна година. Г-жа Диана Генова и Иванка Георгиева проведоха интегриран урок по НЕП и АЕП в био градината на училището /21.06/ и заедно с учениците от XI а и XI б клас припомниха и обогатиха знанията си за основните земеделски операции, култури и машини. А на 24.06.2022 г. г-жа Диана Генова – преподавател по НЕ и БЕЛ проведе беседа с ученици от 10 клас по повод Еньовден и предстоящите летни празници. Беше направена връзка с традициите и празниците на остров Терсейра, където се проведе обучителният курс“Разширяване на хоризонтите чрез обучение на открито“.

Дейности по проект,,Нови перспективи“ ,програма Еразъм+ № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695

През изминалата седмица , в периода 23-27.05 стартираха нови дейности по проект,,Нови перспективи“ ,програма Еразъм+ № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695 .Колегите инж.Мая Тодорова и Стоян Костадинов, които се обучаваха в курса"Култивиране на бъдещето-педагогически зеленчукови градини" проведоха първото теоретично занимание в клуб"Мисли зелено" и поставиха начлото на педагогическа зеленчукова биоградина в двора на гимназията.Идеята на клуба е да формира у учениците съзнателно отношение към околната среда и да повиши екологичната им култура . Чрез изграждането на биоградина , те ще приложат на практика наученото и ще имат възможност да планират, изследват, експериментират.

В изпълнение на проекта ,,Нови перспективи“ по програма Еразъм+ № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695
трима представители от ПГСС,,Царица Йоанна“ – инж Г.Гатев,Ив.Георгиева и Д.Генова, посетиха град Ангра до Ероизмо,Португалия и участваха в обучителния курс ,,Обучение на открито“.Заедно с колеги- учители от Румъния, Чехия,Словения и Германия , те се запознаха с принципите и добрите практики на този толкова актуален метод на обучение.Убедиха се, че при умело водене от страна на обучителите преживяванията на открито лесно стават стимулиращ източник на въздействие за социално и личностно развитие и външната среда може да бъде по-ефективна в образователен аспект не само по време на пандемия.Навън може да се учи всичко, при това активно.Откритото обучение разширява хоризонтите и стимулира нови интереси.Атрактивното представяне на метода от обучителите- винаги усмихнатите Граса и Флавия, досегът с уникалната природа на това далечно място,сърдечното отношение на всички превърнаха дните на обучението в незабравим спомен.
Очакваме с интерес предстоящите дейности и занимания на открито,инициирани в ПГСС,,Царица Йоанна“.
Да подпомогнем учениците си да учат с ентусиазъм, да се справят по-успешно,да бъдат щастливи в училище- това е една от основните цели на проекта и важна част от мисията ни на учители в ПГСС.

На 12.05.2022 г. в ПГСС „Царица Йоанна“ се състоя вътреучилищно обучение по проект 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695„ Нови перспективи ”. Колегите от МО „Професионално направление“ – инж. Мая Тодорова и Стоян Костадинов запознаха колегите с наученото в обучителния курс“Култивиране на бъдещето-педагогически зеленчукови градини“ в Лисабон , Португалия.Те споделиха опита на колегите от Португалия, Германия и Ирландия в областта на биоградинарството и начините за интегрирането му в образователния контекст, както и с предстоящите дейности по проекта.

В обучителния курс “Култивиране на бъдещето – педагогически зеленчукови градини “ по проект 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695„ Нови перспективи ” взеха участие колегите от МО „Професионално направление“ – инж. Мая Тодорова , и Стоян Костадинов. Курсът се проведе в гр. Лисабон , Португалия в периода 18-22.04.2022 г. Участниците получиха основни практически и технически познания в областта на биоградинарството и начините за интегрирането му в образователния контекст. Те се запознаха с опита на домакините и останалите участници с използването на училищната зеленчукова градина като отворена учебна лаборатория, както и с различни начини за пробуждане на екологично съзнание у ученците.
Освен че придобиха нови умения , участниците се докоснаха до културата на Португалия. Красив и интересен, гостоприемен и романтичен – Лисабон очарова не само с историческото си наследство, но и с топлата си южняшка атмосфера.
Еразъм +

Във връзка с проект № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695 – ,,Нови перспективи” ,програма Еразъм+ на 12.04 .2022г в ПГСС „ Царица Йоанна“ стартира реализирането на „Училище за толерантност“ . Целта на инициативата е създаване на толерантна среда в обществото на училището за успешната социализация и адаптация на всеки ученик, сближаване и обединяване на ученици и учители в единна колективна кауза, както и създаване в училищното пространство на атмосфера на доверие и откритост между всички участници в образователния процес. Първи дискутираха по темите свързани с толерантността учениците от 9 а клас. Те споделиха своето разбиране за толерантност и личния си опит.

На 17.03.2022 г. в рамките на проект № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695 – ,,Нови перспективи” ,програма Еразъм+ ,в ПГСС“Царица Йоанна“ се проведе вътреучилищно обучение на тема “ Изправени пред многообразието- неформалното образвание е отговорът“. Колегите Десислава Дойкова и Иванка Георгиева запознаха учителския колектив с наученото по време на обучението в Соверато, Италия. Споделиха впечатления от съвместната работа с колеги от Германия, Финландия, Франция и Чехия . Представена беше методологията на курса. Споделени и обсъдени бяха нови инструменти за насърчаване на комуникацията в мултикултурните класове, приложими към особеностите на различните групи ученици.
 
Проектът по програма Еразъм + № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695 на ПГСС „Царица Йоанна“- ,,Нови перспективи” стартира с обучение в Соверато, Италия .
Преподавателите от ПГСС „Царица Йоанна“ Иванка Георгиева и Десислава Дойкова се включиха в обучителен курс на тема “Изправени пред многообразието- неформалното образвание е отговорът“. Обучението беше насочено към преподаватели, работещи в мултикултурни класове.
Чрез обсъждане на казуси, споделяне на добри практики и различи дейности, участниците изследваха междукултурните образователни практики. Те получиха нови инструменти за насърчаване на комуникацията в класовете си, обсъждаха решения за планиране на дейности, насочени към посрещане на нуждите на „различните“ ученици.
Участниците придобиха по-широка осведоменост за различните подходи за учене, междукултурната комуникация, иновативните методи и как да превърнат разнообразието в мултикулурните класове от тежест във възможност.

За втора  поредна година ПГСС „Царица Йоанна“ спечели  проект по програма „Еразъм+”, КД1–„Мобилност“, сектор „Училищно образование“. Проектът 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030695 „Нови перспективи“  ще се реализира в рамките на една година и в него са заложени 3 обучителни курса, чрез които  да покрием част от целите, които сме си поставили в изпълнение на мисията на ПГСС“Царица Йоанна“- Осигуряване на модерно и качествено професионално обучение за успешно кариерно развитие на учители и ученици, равен достъп до образование . 

При избора на курсове се водехме от идеята да усвоим иновативни знания и умения и ключови за 21 век компетентности, които да предадем на нашите ученици . Идеята ни е да използваме максимално потенциала, които има нашата гимназия от собствени опитни полета, градини, лозови масиви и ферма,конна база, ветеринарен кабинет и чрез обучение на открито да стимулираме у учениците умения като гъвкавост и адаптивност социални умения, лидерство,инициативност, критическо и креативно мислене.

Курсът „Разширяване на хоризонтите чрез обучение на открито“е насочен към предлагане и разработване на иновативни начини, чрез които учителите могат да осигурят по-вълнуващо реализиране на учебното съдържание за учениците. 

Участниците в него ще се запознаят с принципите и практиките за обучението на открито, като успоредно с това ще развият умения за критическо и творческо мислене, за водене на преговори и решаване на проблеми. Ще усъвършенстват езиковите си умения. 

Курсът „Култивиране на бъдещето - Педагогически зеленчукови градини“ , е избран за да отговори на желанието ни да използваме възможностите и потенциала на наличните в гимназията ни ресурси и да предложим нов поглед към селското стопанство и в частност към предлаганите от нас специалности. Курсът осигурява на участниците практически и технически знания в областта на биологичното градинарство, целящи интегрирането им в образователния контекст. Участниците ще надградят екологичната си осведоменост, ще получат знания за преобразуване и използване на училищната база като отворена учебна лаборатория. 

Обучителният курс „Стратегии за приобщаващо образование за ученици с по-малко възможности  e избран, тъй като е широкоспектърен и дава знания и умения за работа с ученици в неравностойно положение.

В проекта са заложени общо 7 мобилности, чрез които вярваме, че не само ще подобрим професионалните и личностните си компетенции , но и ще усвоим нови методи и добри практики за по-качествена образователна среда.

В две поредни седмици в изпълнение на проект 2020-1-BG01-КА101-078263 "По пътя към успеха",програма Еразъм+ , в ПГСС"Царица Йоанна"се проведоха интегрирани открити уроци. На 08.10 2021г. участниците в обучителния курс "Дигитална класна стая"- Диана Генова и Иванка Георгиева показаха нагледно част от наученото в Малага, Испания. Учениците от 12 б и 12 в клас, в часовете по АЕП и НЕП представиха себе си и професията, която изучават, чрез възможностите на "Дигиталната класна стая". Задачата беше посрещната и изпълнена с ентусиазъм, тъй като предостави широко поле за изява. Всеки един от учениците намери своя начин за представяне - чрез CV, клип , презентация...С голям интерес беше посрещнат и откритият урок на тема "Селскостопански машини за сеитба и видове пшеница". Инж. Янка Симпличева и г-жа Петя Генова и учениците от 9 клас показаха как чрез критическо и креативно мислене да намерим най - рационалното решение. На уроците присъстваха представители на ръководството, колеги , ученици .

Oбучителен курс “Внедряване на творчество и мислене в образователния процес“ по проект 2020-1-BG01-KA101-078263 „ По пътя към успеха”

В обучителния курс “Внедряване на творчество и мислене в образователния процес“ по проект 2020-1-BG01-KA101-078263 „ По пътя към успеха” взеха участие колегите от МО „Професионално направление“ – инж. Янка Симпличева, инж. Георги Гатев и г-жа Петя Генова. Курсът се проведе в гр. Рига, Латвия в периода 21-28.08.2021 г. На участниците бяха предоставени специфични инструменти за вграждане на развитието на мисловните умения в учебните дисциплини. Разглеждаха примери от различни области на познанието. Всеки преподавател подготви разработването на поредица от уроци за интегрирано развитие на мисленето.
Съвместната работа с колегите от Словакия и Латвия беше интересна, приятна и много полезна. Освен че придобиха нови умения , участниците се докоснаха до културата на Словакия и Латвия .
Столицата Рига впечатли със своята старинна архитектура , със сгради шедьоври в стил ,,ар нуво“ и неподправена романтика, а Юрмала,най-големият град курорт в Латвия, очарова със северната красота на Балтийско море .

Още една стъпка по пътя към успеха

От 19.07. до 02.08.2021 година бе осъществена поредната мобилност по проект № 2020-1-BG01-KA101-078263 ,,По пътя към успеха“ по програма Еразъм +.
Обучението ,,Дигитална класна стая“ се проведе в град Малага,Испания.
Преподавателите по английски език- Иванка Георгиева, и по немски език- Диана Генова, усъвършенстваха и обогатиха своите дигитални и езикови умения,обмениха опит и споделиха добри практики с колеги от Полша, Словакия,Словения и Румъния, получиха одобрение и насърчение от обучителите – очарователните Жулиета и Карла.Мониторинг бе направен от ръководителя на проекта- инж.Георги Гатев.
Убедени сме, че наученото по време на мобилността ще помогне за мотивиране и ангажиране на учениците, за увеличаване на ефективното им участие в часовете и повишаване на техните резултати.
Дигиталната класна стая е необходимост в съвременния свят не само заради пандемията.Тя използва модерните технологии и прави обучението по-нтересно, без обаче да омаловажава работата на преподавателя.
Стремежът за надграждане на уменията и на учители , и на ученици е в основата на стратегията на ПГСС,,Царица Йоанна“.Вярваме, че образованието трябва да уважава различията и да дава еднакъв шанс на всички да покажат своя потенциал, да реализират заложбите си.
Престоят в Малага беше чудесна възможност да почувстваме духа на този прекрасен космополитен град- родно място на Пабло Пикасо; да разгледаме интересните архитектурни , исторически и природни забележителности; да се възхитим от Коста дел Сол- Брега на слънцето.

Европейска практика в земеделието за ПГСС

С радост и удовлетворение споделяме за успешната реализация на проект №2020-1-BG01-КА102-078432 по програма Еразъм + ,,Европейска практика в земеделието за ПГСС,,Царица Йоанна“-Пазарджик.

28 ученици от специалностите ,,Механизация на селското стопанство“ и ,,Лозаровинарство“ получиха сертификат за проведен стаж в реална работна среда във фирми –Гранада,Испания.

Това е успешният финал на проекта- на 04.07.2021 г.

А началото?

Началото беше поставено от учители ентусиасти,подкрепени безрезервно от своя директор, и вдъхновени да открият нови перспективи за учениците от ПГСС. Да им дадат възможност да пътуват,да видят,да научат,да проверят себе си,своите знания и умения в реална работна среда във водещи фирми в областта на механизацията и лозаровинарството в Испания.Да придобият увереност,желание за самоусъвършенстване.Да се обогатят емоционално и професионално.

С финансовата подкрепа на програма ,,Еразъм +“ две групи от по 14 ученици от 8. до 12. клас,заедно със своите ръководители, изпълниха програмата на проекта в рамките на 16 дни.

,,Полезно“, ,,мечтано“, ,,изключително“, ,,вдъхновяващо“, ,,поучително“, ,,фантастично“, ,,супер“ – това са само част от оценките / изискването беше за оценка  от една дума/ на участниците в проекта.

И още малко информация:

Заминаване-20.06.2021 г.

Пътуване със самолет : София- Франкфурт ,  Франкфурт – Малага

Пътуване с автобус: Малага- Гранада

Настаняване- в хостел , в центъра на града, с изглед към двореца ,,Алахамбра“-едно от чудесата на Европа.

14 незабравими дни в слънчева Гранада,съчетала по неповторим начин история и модерност, разположена на 1 час път от крайбрежието на Средиземно море, а от друга страна, в полите на планината Сиера Невада.

Своята ,,европейска практика“ учениците провеждаха преди обяд в сервизи и офиси на испански фирми-партньори по проекта.

Възпитаниците на ПГСС придобиха ценен опит ,справиха се с предизвикателствата на непознатото с помощта на своите ментори от испанска страна.Езиковата бариера беше ,,вдигната“ бързо, с усмивка, добронамереност и ,разбира се, не без помощта на  Google-преводач…

Реалната работна среда се оказа много добра възможност  за изява на младите монтьори от ПГСС.Те работиха в сервизи за коли, сблъскаха се с реални ежедневни проблеми,сменяха масло,гуми,джанти,отделни части на коли…Служеха си със съвременни инструменти, някои от които все още неизползвани при нас.Тестваха автомобили с различни подобрения по отношение на устройство и ,,окачване“… Накратко – осъществиха мечтата на почти всяко момче.

А лозаровинарите  се научиха да правят бизнес проекти за създаване на собствен бизнес-лозаровинарски комплекс с  производство и  реализация на вино,наемане на работници, маркетинг,реклама,прогнозни печалби, логистика,включване на хотелска част и магазини…Видяха всичко това в действителност и се срещнаха със собственик  на успешен лозаровинарски бизнес.Посетиха два лозови масива, видяха  нов сорт грозде ,,Теmpranillo”,непознат за нас, и дегустираха вино, направено от него.Посетиха Музей на виното,, ARTE,VINO y FLAMENKO” , водещи винарски изби в региона.Очакваме след години и нова модерна винарска изба в Пазарджишко,мечтата за която се е зародила в далечна Гранада…

Любезните домакини бяха осигурили и много развлечения за гостите от България :панорамна разходка с екскурзовод- неотразимия ,артистичен Хорхе, посещение на двореца Алахамбра, на плажа  Playa La Charca , Parque de las Ciencieas-парк с природонаучен музей, фламенко шоу, поход в планината Сиера Невада…

В последния ден от престоя в Гранада беше и тържественото връчване на сертификатите на учениците.Това е техният атестат за стажа по специалността и придобитите умения.

Отпътуване:05.07.2021г.

Гранада-Малага-Франкфурт-София-Пазарджик-,,Селското“ .

Убедихте се, че е било незабравимо, нали?

А ние искаме непременно да благодарим на :

- ръководителите на двете групи- Иванка Георгиева,Мая Тодорова,Десислава Дойкова,Стоян Костадинов,за всеотдайната денонощна грижа и внимание към учениците, за поетата отговорност  и отлично свършена работа;

-  партньорите от Испания , за осигурените възможности и любезното домакинство;

-  учениците участници в проекта -за старанието,доверието,ентусиазма;

- инж.Георги Гатев- за вярата,че ще се справим, и за безрезервната подкрепа;

- инж. Янка Симпличева- за предварителната подготовка на техническата документация с партньорските организации и подбора на участници;

- Людмила Господинова – за мониторинга и съпричастността;

- Стефка Тричкова –за осигуряване на финансовата документация;

- всички колеги и служители в ПГСС, които помогнаха за успешното изпълнение на проекта.

                                                                         Диана Генова-координатор на проекта

„УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ“, по проект 2020-1-BG01-KA101-078263 „По пътя към успеха“ по Програма Еразъм +

След дългата принудителна ваканция, сме наясно с едно: общуването и социалният живот са ключови за доброто настроение и душевния баланс. Такава беше и темата на поредното „УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ“ , което реализираме по проект 2020-1-BG01-KA101-078263 „По пътя към успеха“ по Програма Еразъм + Макар и от разстояние, ученици от 8 клас при ПГСС“Царица Йоанна“ и техните родители дискутираха проблемите на общуването и показаха,че макар и от разстояние, можем да се подкрепяме, да търсим общи решения и да обменяме идеи!

Как да се справим с агресията, с проблемите в общуването между родители, ученици и учители, как да изградим мостове между училището и семейството- това бяха само част  от темите обсъждани в нашето „Училище за родители“. Благодарим на родители, ученици и на всички, които ни сътрудничиха за успешното реализиране на част от предвидените мероприятия по проект2020-1-BG01-KA101-078263  „По пътя към успеха“

Подготвителен курс по руски език

Продължава работата по проект 2020-1-BG01-KA101-078263 „По пътя към успеха“ по Програма Еразъм+, макар и в необичайни условия. Съгласно утвърдената програма и при всички мерки за сигурност, през месец декември 2020 г. започна подготвителен курс по руски език на колеги от направление „Професионално образование“. Подготовката продължава през януари и февруари2021 г. Пожелаваме си по-скоро да приложим наученото в реална среда! Всё хорошо́, что хорошо́ конча́ется

На 12.06.2020 г. ЦРЧР публикува резултатите от селекцията на проектни предложения  по програма Еразъм +

ПГСС „Царица Йоанна“ гр. Пазарджик  има спечелени два проекта:

  • по КА 102, сектор   „ Професионално образование и обучение“ – проект “ Европейска практика в земеделието за ПГСС“ – за мобилност на ученици
  • По КА101, сектор  „ Училищно образование“ – проект „ По пътя към успеха“ – с 8 мобилности за учители.

Двата проекта са за една година и ще се реализират в периода от м. юни 2020 до м. юни 2021 г.

Благодарим на всички, които ни насърчиха, подкрепиха и вярват в нас!

Проектът по програма Еразъм + № 2020-1-BG01-KA101-078263 на ПГСС „Царица Йоанна“- ,,По пътя към успеха” стартира с обучение в Испания , Тенерифе.

Директорът на училището инж. Георги Гатев, Иванка Георгиева и Диана Генова се включиха в обучителен курс на тема“Родители и учители- изграждане на мостове“. Обучението беше насочено към подобряване на комуникацията между учители,ученици,родители- приоритетна дейност ,заложена в Стратегията за развитие на гимназията. Освен че обогатиха теоретичните си познания по психология и педагогика, участниците решаваха конкретни казуси, участваха в ролеви игри, обмениха опит с колеги от други европейски страни чрез презентации,видео и печатни материали,развиха педагогическите си и езикови умения при всички мерки за сигурност поради ситуацията с COVID-19.Обучението се проведе в сърдечна и приятелска атмосфера под умелото ръководство на г-жа Хелена Ренунцио.
Благодарим на домакините от IDevelop / международен обучителен център, специализиран в професионалната подготовка на кадри от образователния сектор, осигуряващ обучения в съответствие с принципите и изискванията на програма Еразъм+/ за високия професионализъм ,коректност,внимание и сърдечност!
Незабравими ще останат уникалните пейзажи на Тенерифе, екзотичната тропическа растителност, живописните малки улички на Сан Кристобал де Ла Лагуна…

Родителска среща – Еразъм+

Ръководството на ПГСС „Царица Йоанна“ – гр. Пазарджик организира родителска среща във връзка с подготвителните дейности по пътуване на ученици от специалност „Механизация на селското стопанство“ по проект №2020-1-BG-KA102-078432 „Европейска практика в земеделието за ПГСС „Цаица Йоанна“, по програма Еразъм+.

Срещата се проведе на 08.09.2020г. от 17.00 часа в актовата зала на гимназията – Корпус 2.