You are currently viewing Kлуб „Бъдещето ни е в нашите ръце“

Kлуб „Бъдещето ни е в нашите ръце“

В три поредни сесии – на 29, 30 и 31.05.2024 година в училището ни се проведоха теоретични и практически занимания на клуб „Бъдещето ни е в нашите ръце“. Учениците се запознаха с различни начини за производство на енергия, с устойчивото управлене на дървесните отпадъци и възможностите за рецклирането им с цел предотвратяване на депониране, изгаряне и други нерегламентирани дейности. Учениците от клуба се включиха в довършването на еко къта в парка на училището , изработиха пано от естествеи материали. Дейностите на клуба са част от ПРОЕКТ:+№+ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“ („ЕРАЗЪМ+“).