Kлуб “ Моят град – минало, настояще, бъдеще“

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект ,,Още една стъпка по пътя към успеха “,програма Еразъм+ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865 ,в ПГСС“Царица Йоанна“ се проведе първата сесия от новоучредения клуб “ Моят град – минало, настояще, бъдеще“ Целта на инициативата е учениците да се запознаят с историята на града , както и да използват ресурса на градската среда за обучение извън рамките на класната стая