You are currently viewing Тържество в ПГСС „Царица Йоанна“ – град Пазарджик, посветено на 15 септември

Тържество в ПГСС „Царица Йоанна“ – град Пазарджик, посветено на 15 септември

Новата учебна година официално бе открита на 15.09.2023 година в ПГСС „Царица Йоанна“ – град Пазарджик. Тържеството бе уважено от госпожа Васвие Мехмедова – старши експерт по професионалното образование и обучение в РУО – Пазарджик, която поздрави и насърчи ученици и учители. На празника присъства и госпожа Татяна Папазова – директор на Дирекция „Гражданска регистрация на населението“ в Община Пазарджик, която поднесе поздравителен адрес от името на господин Тодор Попов – кмет на община Пазарджик. Директорът на гимназията – инж. Георги Гатев, отправи своето приветствие към учители, ученици и родители. В словото си той подчерта: „Нашата мисия продължава с устрем. Ще се борим заедно с трудностите, ще работим заради предизвикателствата, ще се вдъхновяваме и ще придобиваме и затвърждаваме с прецизност, доверие и смелост знания и умения – толкова необходими за един смислен човешки живот!

Скъпи ученици, бъдете трудолюбиви, инициативни и добри! Ние, вашите учители, обещаваме, че ще бъдем до вас по пътя към успеха!

Уважаеми колеги, да работим така, както само ние умеем! Всеотдайно, старателно и динамично!

Въпреки че времето ни поднася изпитания, вярвам, че предстоят отлични възможности, свързани с образованието, които можем да надграждаме, за да бъдем мъдри, удовлетворени и полезни на другите.

Нека ни водят думите на Платон: „Доброто начало е половината на работата.“! Нека ни спори! На добър час!“.

Честит празник на всички, свързани с ПГСС „Царица Йоанна“ – град Пазарджик.