You are currently viewing 25 март – Ден на европейските автори

25 март – Ден на европейските автори

Литературна сбирка в ПГСС „Царица Йоанна“ по повод 25 март – Ден на европейските автори

На Благовещение в ПГСС „Царица Йоанна“ се проведе литературна инициатива, посветена на Деня на европейските автори. За проявата научихме от сайта на Европейската комисия в България. Сбирката, която се реализира на 25 март със съдействието на Р. Фърцова, Д. Генова и Л. Петрова, продължи една вълнуваща традиция на литераторите в училището ни, свързана с насърчаването на четенето, обогатяването на речника и развиването на културата на гимназистите. Към проявата се присъединиха учителите З. Узунов и Б. Краева. Гостуваха колеги от гимназията.

Учениците – Даря, Мария, Запринка и Мартин, и учителите представиха проза и поезия от европейски автори – Мигел де Сервантес, Уилям Шекспир, Хайнрих Хайне, Константин Величков, Алеко Константинов, Пейо Яворов… Припомняме, че на 25 март 2024 г. се навършват 90 години от рождението на Христо Фотев. Беше представено произведение на поета за любимото море. В края на сбирката бе създадена поетична творба от учители и ученици.

Ето подробности за проявата, публикувани в сайта на Европейската комисия: „Денят на европейските автори, 25 март, поставя фокус върху европейската литература и насърчава интереса към четенето. Инициативата вдъхновява младите да изследват богатството на европейската литература и насърчава езиковото многообразие. Денят на европейските автори служи като платформа за популяризиране и подкрепа на програмите и инициативите в европейските държави за популяризиране на културата на четене.

Чрез Деня на европейските автори Европейският съюз се стреми да вдъхнови по-младите поколения да установят отношения със света на книгите. Това се постига чрез срещи с автори, преводачи и други специалисти от сектора на книгоиздаването и приканването им да споделят собствения си опит. Денят на европейските автори предлага на младите хора възможност да се ангажират с текущите социални и лични предизвикателства.“

#ReadWithEurope.

Нека имаме повече време за четене! На Благовец да си пожелаем светли мисли и дела! Честит празник!