You are currently viewing ВРЪСТНИЦИ ОБУЧАВАТ ВРЪСТНИЦИ

ВРЪСТНИЦИ ОБУЧАВАТ ВРЪСТНИЦИ

Инициативата за младежки обучения по метода ,,Връстници обучават връстници“ на Центъра за междуетнически диалог ,,Амалипе“ стартира на 28.03.2024 г. в ПГСС,, Царица Йоанна“ с обучение на тема ,,Права на човека и дискриминация“.

Емоционалното начало бе поставено с откъси от прочутата реч на Мартин Лутър Кинг ,,Имам една мечта“. Произнесена на 28 август 1963 г. във Вашингтон, 17- минутната реч остава завинаги в историята с вълнуващия призив за световен мир и зачитане на правата на хората от всички раси, религии и държави.

Отговорно и вдъхновено, Димитър Стоянов от 11б клас представи презентация по темата .

Последва обсъждане ; бяха дадени примери за нарушаване на човешките права и дискриминационно отношение. Акцент бе поставен върху зашитата и отстояването на човешките права.

Викторината, проведена след това, потвърди ,че темата е важна и интересна за учениците. Проведеното обучение безспорно обогати познанията им.