You are currently viewing Клуб“ Активни граждани на Европа“

Клуб“ Активни граждани на Европа“

Изпълнението на дейностите по проект „Още една стъпка към успеха“, Програма Еразъм № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865 продължава със сформирането на клуб“ Активни граждани на Европа“. На 12.10 г-н Димитър Арабов запозна участниците в клуба с основни факти за ЕС и за членуващите в него държави. Целта на инициативата е да обогати общата култура на учениците, да ги запознае с правата и задълженията им на пълноправни граждани на ЕС, да ги приобщи към европейските ценности.