Среща по ПРОЕКТ:+№+ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“ („ЕРАЗЪМ+“).

На 23.02.2024 година в училището ни се състоя интересна среща по ПРОЕКТ:+№+ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“ („ЕРАЗЪМ+“). Десислава Дойкова, Мария Райчева и Любомира Петрова коментираха конфликтите и възможностите за тяхното разрешаване. Присъстваха колеги от ПГСС „Царица Йоанна“, както и гимназисти от различни класове. Учениците се разделиха на екипи във връзка с играта „Нещо общо“.

Continue ReadingСреща по ПРОЕКТ:+№+ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“ („ЕРАЗЪМ+“).