10.05.2011 г. Ден на ученическото самоуправление

И тази година, по установена вече традиция, учениците от ПГСС “ Царица Йоанна” посрещнаха 9-тимай не само като Ден на Европа, но и като Ден на ученическото самоуправление.

С голяма вълнени и чувство на отговорност Кристина Кочева от ХІ А клас пое от директора на гимназията – инж. Георги Гатев, символичния ключ на училището и … учениците заеха местата на своите учители:

Директор – Кристина Кочева – 11А клас

×    ПДУД – Маргарита Илчева – 12 Б клас

×    ПДУПД – Станимира Панева – 11А клас

×    ПДАСД – Тодор Кузев – 12 Б клас.

Всички изпълняваха старателно поетите задължения, а където беше необходимо, помагаха титулярите. Беше напрегнато, но и забавно.

На педагогически съвет след часовете бяха отчетени резултатите . „ Новоназначените учители” споделиха впечатленията си как са се подготвили, какво ги е затруднило, кое ги е зарадвало най-много.

Най- добрите „учители” получиха грамоти, а за всички и учители, и ученици – остана вълнуващият спомен за този различен ден в училище.