Изпращане на випуск 2021 в ПГСС „Царица Йоанна“

Изпращане на випуск 2021
Изпращане на абитуриентите от випуск 2021