Стипендии – януари – април 2020г.

Уважаеми ученици, стипендиите за месеците от януари до април ще се раздават на 28.05 по график както следва:

За VIII клас – от 09:00 часа

За IX клас – от 10:00 часа

За X клас – от 11:00 часа

За XI клас – от 12:00 часа

В присъствието на класния ръководител.