Електронна система за обучение на ПГСС

Достъпът до електронната система за обучение на гимназията се намира на адрес: http://edu.pgss-pz.com Потребителско име и парола ще Ви бъдат предоставени от класните ръководители. В системата за онлайн обучение ще намерите всички курсове, които са за Вашия клас, задания и учебни материали.

Незаети места

Незаети места за учебна 2023/2024 година:

8а клас – специалност „Механизация на селското стопанство“ – дневна форма на обучение – 4

8б клас – специалност „Лозаровинарство“ – дневна форма на обучение – 3

8б клас – специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“ – дневна форма на обучение – 0

8в клас – специалност „Земеделско стопанство“ – задочна форма на обучение – 7