ПРОЕКТ: + № + 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“, Програма Еразъм +

На 07.05.2024 г. учителите от ПГСС „Царица Йоанна“ – Цветелина Абаджиева, Иванка Георгиева и инж. Георги Гатев, участници в последните мобилности по ПРОЕКТ: + № + 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“, Програма Еразъм + представиха пред учителския колектив наученото по време на двата обучителни курса- в Исландия и Испания. Г-жа Абаджиева представи исландския опит в производството на енергия от възобновяеми природни източници и сподели важни моменти от обучението на тема „По-зелено училище за устойчиво бъдеще“. Г-жа Иванка Георгиева представи начините за кандидатстване по основните ключови дейности на Програма Еразъм + и възможностите, които дава акредитацията при кандидатстване.