You are currently viewing Празник на ПГСС „Царица Йоанна“

Празник на ПГСС „Царица Йоанна“

Викторина постави началото на серия от събития, посветени на празника на ПГСС „Царица Йоанна“

На 13 ноември 2022 година ПГСС „Царица Йоанна“ чества своя празник. С поредица от образователни и забавни прояви учителите и учениците ще отбележат годишнината от основаването на училището си.

Днес мнозина спечелиха награди заради своите познания. Въпросите за бележити дати и важни факти, свързани с личността и делото на Паисий Хилендарски, отбелязвани през 2022 година (300 години от неговото рождение, 260 години от създаването на „История славянобългарска“, 60 години от канонизацията му за светец), не затрудниха учениците. Те се справиха отлично и със загадките, касаещи професиите, изучавани в гимназията (техник на селскостопанска техника, техник в лозаро-винарството и фризьор). Гатанките за селскостопанския живот също предизвикаха интереса на обучаващите се от различни класове. Гимназистите вече знаят, че за всеки ден от седмицата (07.11.2022 г. – 11.11.2022 г.) са предвидени предизвикателства, които ще са и поучителни, и забавни. Очаквайте подробности!